Lärarförbundet
Bli medlem

Färre lärare får introduktionsår efter ändrade regler

I juli 2014 avskaffades kravet på att man måste genomgå en introduktionsperiod innan man får sin lärarlegitimation. Nu verkar en negativ effekt av det ha blivit att allt färre nya lärare får sin introduktionsperiod, som de har rätt till i samband med den första anställningen.

Vi undersöker varje år hur många nyexade lärare som fått en introduktionsperiod. Sommaren 2014 ändrades reglerna, så att introduktionen inte är ett krav för att få sin lärarlegitimation. Nu visar det sig att endast hälften har fått sin introduktionsperiod.

- Det är under all kritik att så få nyutbildade lärare får ett introduktionsår. Det är otroligt viktigt för att ge nya lärare en bra start in i yrket, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Introduktionsperioden finns kvar, men skillnaden jämfört med innan juli 2014 är att arbetsgivaren ska ansvara för att den nyanställde läraren genomgår perioden som en del av anställningen.

- Nu måste kommunerna och de fristående skolorna visa att de förstår vikten av introduktionsåret. De har mycket att bevisa, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lyckat koncept

Introduktionsperiod är ett beprövat och lyckat koncept och som en nyanställd bör få möjlighet till.

- Det som kännetecknar framgångsrika skolländer är bland annat bra introduktion för nya lärare. Det vore ett stort misstag att inte ta efter ett lyckat koncept, säger Johanna Jaara Åstrand.

Undersökningen i sammanfattning

Vi har ringt nyexade lärare. De som svarat ja på frågan om de har fått anställning (572 st), har fått frågan "Har du fått en introduktionsperiod?"

  • 51% av de nyexade lärarna har fått en introduktionsperiod.
  • Av de som fått en introduktionsperiod har 58% fått tid avsatt i sin tjänst. (0,5-2h 83%) (2-4h 15%) (4-5h 2%) (mer än 5h 1%).
  • Av de som fått en introduktionsperiod har 92% fått en mentor.
  • Av de som fått en mentor svarar 52% att de har samma inriktning som sin mentor.
  • Av de som fått en mentor svarar 52% att de tillsammans med rektor/mentor gjort upp en plan för vad introduktionsperioden ska innehålla.
  • Skapad 2015-01-15
Frågor & Svar