Lärarförbundet
Bli medlem

Skolavtal 21 och de 2000 kronorna

Informationen gäller endast dig som är anställd i kommun, region eller hos arbetsgivare som följer det kommunala kollektivavtalet.

Vad är det för 2000 kronor som jag kommer få enligt nya avtalet?

Du som 1 april 2021 var anställd, månadsavlönad och omfattades av Skolavtal 21, får 2000 kr i engångsbelopp på junilönen. Engångsbeloppet minskas proportionerligt om du jobbar deltid eller är tjänstledig (sjukfrånvaro* och föräldraledighet** påverkar dock inte).

Du som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas riksförbund och anställd av kommun eller region, men arbetar i verksamhet utanför skolan får också engångsbeloppet.

När betalas det ut?

På junilönen.

Är det skattepliktigt?

Ja, du betalar skatt på de 2000 kronorna.

Kan beloppet bli lägre än 2000?

Ja, all ledighet förutom sjukfrånvaro* och föräldraledighet** sänker beloppet. Övrig tjänstledighet eller deltidsarbete sänker då beloppet proportionerligt.

*Sjukfrånvaro innebär att du är ledig med sjuklön eller sjukpenning. Då får du beloppet som om du jobbat som vanligt. Ledighet med s.k. riskgruppspenning räknas inte in, utan sänker beloppet.

**Föräldraledighet innebär att du är ledig enligt föräldraledighetslagen, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Då får du beloppet som om du jobbat som vanligt. Även ledighet med graviditetspenning räknas in och påverkar alltså inte beloppet.

Varför omfattas inte jag som jobbar hos en privat arbetsgivare?

Lärarförbundet tecknar flera olika kollektivavtal. Villkoren och när de förhandlas om skiljer sig mellan kollektivavtalen. Det kommunala kollektivavtalet löpte ut 31 mars, så det förhandlades om i våras. För dig som arbetar hos en privat arbetsgivare som har kollektivavtal genom exempelvis Almega eller Fremia, har avtalsförhandlingarna precis påbörjats eftersom de avtalen löper ut i slutet av sommaren 2021.

Höjs lönen med 2000 kr?

Nej, den årliga löneöversynen genomförs som vanligt, utan centralt fastslagna nivåer. De 2 000 kronorna betalas ut som ett engångsbelopp vid ett tillfälle, d v s med junilönen.

Jag jobbar deltid, får jag hela beloppet?

Det är sysselsättningsgraden den 1 april 2021 som styr hur stor del av beloppet du får.

Arbetar du 100% det datumet så får du det hela beloppet. Arbetar du 50% och är tjänstledig på 50 % den 1 april så reduceras beloppet med hälften.

Alltså: arbetar du deltid eller har varit tjänstledig av andra orsaker än sjukskrivning eller föräldraledighet, minskas beloppet proportionerlig.

Jag har timlön, får jag beloppet?

Nej, det är endast månadsavlönad som får beloppet. Anledningen är att beloppet är kompensation för en arbetstidsbestämmelse tagits bort, och som aldrig varit aktuell för de med timlön.

Jag har inte fått beloppet, vad ska jag göra?

Kontrollera att du uppfyller villkoren ovan. Om du uppfyller villkoren bör du kontakta din arbetsgivare (oftast lönehandläggaren) och be om en förklaring.

Om du behöver bevisa att du är medlem – be om ett medlemsintyg från Lärarförbundet Kontakt.

Om du, efter att noga ha läst informationen ovan, och arbetsgivaren är oense om du har rätt till beloppet – kontakta din lokalavdelning. Det är semestertider och om ingen förtroendevald finns på plats kan du behöva vänta tills de är tillbaka.

  • Skapad 2021-04-09
  • Uppdaterad 2021-06-28
Frågor & Svar