Lärarförbundet

Faktasida om flerspråkighet som en resurs

En individs alla språk är delar av samma helhet, det finns en gemensam underliggande språkförmåga hos den enskilda individen. Det är åsikten inom den språkforskning som benämns translanguaging.

Lärarmötets utgångspunkt är ett numera väl beforskat område som heter translanguaging. Det innebär att individens alla språk kedjar in i varandra, vilket bör utnyttjas i skolan. Läs mer om translanguaging i följande artiklar.

Litteraturtips

    Kommentera artikeln!

    Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

    Bli medlem

    eller logga in här