Lärarförbundet
Bli medlem

Fackliga frågor och yrkesfrågor - allt hör ihop

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Vi verkar genom hela utbildningssystemet och har många idéer om hur vi vill utveckla skolan. Dessutom är vi många - över 234 000. Storleken gör att vi har resurser att vara aktiva i hela landet.

Se filmen om vår värdegrund.

Vi arbetar också internationellt för allas rätt till utbildning och för lärares möjlighet att sluta sig samman i fackliga organisationer. Lärarförbundet är inte bundet till något politiskt parti.

För oss är det självklart att alla lärarkategorier ska vara medlemmar i samma förbund. Hela utbildningssystemet är ju en helhet, från förskola via grundskola och gymnasieskola till högskola eller yrkesutbildning.

Alla lärare och skolledare har en gemensam utgångspunkt i sitt yrke – det pedagogiska uppdraget. Bredden och helhetssynen ger tyngd åt våra åsikter.

Vi vill ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas. Hur vi lyckas hänger inte bara på pedagogisk skicklighet utan också på våra villkor i arbetet och möjligheterna till utveckling.

Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige. Allt börjar med bra lärare.

  • Skapad 2010-09-23
  • Uppdaterad 2020-02-05
Frågor & Svar