Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Fackliga frågor och yrkesfrågor - allt hör ihop

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Vi verkar genom hela utbildningssystemet och har många idéer om hur vi vill utveckla skolan. Dessutom är vi många - över 230 000. Storleken gör att vi har resurser att vara aktiva i hela landet.

Se filmen om vår värdegrund.

Vi arbetar också internationellt för allas rätt till utbildning och för lärares möjlighet att sluta sig samman i fackliga organisationer. Lärarförbundet är inte bundet till något politiskt parti.

För oss är det självklart att alla lärarkategorier ska vara medlemmar i samma förbund. Hela utbildningssystemet är ju en helhet, från förskola via grundskola och gymnasieskola till högskola eller yrkesutbildning.

Alla lärare och skolledare har en gemensam utgångspunkt i sitt yrke – det pedagogiska uppdraget. Bredden och helhetssynen ger tyngd åt våra åsikter.

Vi lärare vill ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas. Hur vi lyckas hänger inte bara på pedagogisk skicklighet utan också på våra villkor i arbetet och möjligheterna till utveckling. Därför skiljer vi inte på fackliga frågor och yrkesfrågor - allt hör ihop.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här