Lärarförbundet
Bli medlem

Facklig kamp gav resultat

Efter flera år av påverkansarbete får äntligen förskolechefer titeln rektorer. Från 1:a juli har riksdagen fattat beslut att den nya titeln ska införas. En positiv förändring som visar att den ena skolformen inte är mer viktig än någon annan.

I många år har Lärarförbundet jobbat för att förskolan ska ses som en fullvärdig del i det svenska utbildningsväsendet. En viktig ingrediens är att titeln förskolechef ändras till rektor. En förskolechef har i stort sett samma ansvar som en rektor.

Efter att riksdagen har fattat beslut ändras titeln den 1 juli och för nya förskolechefer blir hela rektorsprogrammet obligatoriskt. Förskolan får därmed ett välförtjänt erkännande och blir en mer integrerad del i skolväsendet.

Det är ingen framgång som kommit gratis, bakom ligger år av påverkansarbete från Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare.

”Jag har en lång karriär bakom mig i Lärarförbundet Skolledare och så länge jag varit med har vi drivit denna fråga. Vår syn har alltid varit att skolan börjar i förskolan och att denna skolform är minst lika viktig som de andra.” säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare efter att beslutet tagits.

Sharon Haffajee, ledamot i Lärarförbundet skolledares styrelse är glad och ser positiva konsekvenser att titelbytet äntligen sker ”Nu blir det tydligt att förskolan är en egen läroplansstyrd skolform och en del av skolväsendet. Det finns en del skillnader men jag ser mest likheter kring ansvar och uppdrag att leda förskolor och andra utbildningar. Jag hoppas att detta även ska synas i våra löner då jag idag tycker att det finns en oskälig skillnad i lönestruktur mellan skolledare som verkar i olika skolformer.”

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här