Lärarförbundet
Bli medlem

Får ombud och medlemmar att känna sig delaktiga

Lärarförbundets medlemsdialog satte i gång ett omfattande förändringsarbete i Kävlinge kommun för att exempelvis förebygga vikariebrist.

Flera enheter inom både för- och grundskola i Kävlinge kommun har anställt tillräckligt många vikarier för att inleda arbetet med att komma till rätta med vikariebristen.

– Vi har ett stort projekt i gång i kommunen som ska förändra grundorganisationen i förskolan och i detta arbete har en del saker kring organisation kommit med. Vissa enheter både inom förskola och skola har överanställt för att förbygga vikariebrist.

Detta är en del av ett större organisationsarbete i kommunen som kommit i gång med hjälp av Lärarförbundets tidigare medlemsdialog ”Rätt kurs på varje arbetsplats”. En dialog som bidrog till stort engagemang.

– Flera blir engagerade när de gäller saker som ligger nära dem själva och handlar om deras egna förutsättningar, säger Lotta Cederberg-Gedik, ordförande för Lärarförbundet Kävlinge.

Avdelningsstyrelsen samlade sina ombud på regionkontoret i Malmö.

– De bjöds in till en ombudsträff som också inkluderade att mötet hölls på regionkontoret i Malmö så de fick se detta. I programmet till träffen stod att de skulle delta i en medlemsdialog och att information fanns på Lärarförbundets hemsida. Vid nästa ombudsträff fick de resultatet på medlemsdialogen och vilka frågor som kommit upp i vår kommun som de som medlemmarna, däribland våra ombud, ansågs viktigast att jobba med.

Med hjälp av dialogen samlade de in vilka förändringar som var aktuella i deras och deras kollegors vardag.

– Några av problemen som identifierades var att alla ombud inte fick stöd från sina chefer ute på enheterna att kunna driva frågorna ute med medlemmarna. De gavs inte tid till att träffa medlemmar, frågorna gavs inte tid på gemensamma möten som APT.

Vad som behövdes och vad som var görbart blev snabbt tydligt. Ombuden gjorde listor på lösningar.

– När ombuden sedan fick jobba med resultatet skulle de komma på konkreta saker utifrån sina enheter; förutsättningar, kollegor, chef och så vidare. Det blev överskådligt för dem, konkret och görligt, säger Lotta.

Varför är det viktigt att ha en ständigt pågående medlemsdialog i gång?
– Just för att få ombud och medlemmar att känna sig delaktiga. Mycket i Lärarförbundet sker ovanför dem i organisationen, eller de tror att de måste ske så. De behöver ges möjlighet att få säga vad de vill förbundet ska jobba med och vi kan bättre ge stöd till dem att kunna jobba lokalt med det själva. Frågor vi jobbar med i förbundet måste vara förankrade hos medlemmar och kännas relevanta för dem.

  • Skapad 2019-03-25
Frågor & Svar