Lärarförbundet
Bli medlem

Få lagar reglerar lärarutbildningens VFU

Hur mycket VFU du som lärarstudent har rätt till är bestämt i högskoleförordningen. Men när under utbildningen den ska ligga, vad den ska innehålla och hur det ska vara upplagt är upp till varje lärosäte att bestämma. Det kan därför se olika ut på olika platser i landet.

- Anledningen till det är enkel. Det är beslutat vad man ska kunna för att få en examen, men inte hur man ska nå dit. Det är upp till varje lärosäte att fylla i, säger Jana Hejzlar, utredare på Universitetskanslerämbetet.

Antalet poäng är samma

Att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en del av lärarutbildningen. Hur många poäng av utbildningen som ska vara VFU är reglerat i högskoleförordningen. Det står hur stor del av VFU:n som ska vara i utbildningsveteskaplig kärna samt hur stor del som ska vara i undervisningsämnet.

Dessutom står det att man ska ha VFU i relevanta åldrar och ämnen, det vill säga i de årskurser och ämnen som du ska bli lärare för.

Fungerar inte alltid

- Vi har dock märkt att det inte alltid fungerar, säger Jana Hejzlar.

Den vanligaste anledningen är att lärosätet inte lyckas få loss tillräckligt många platser för VFU på grund av att många studenter läser samma inriktning samtidigt som antalet skolor i kommunen är för få.

Någon risk att inte få ut sin examen på grund av att man har haft VFU i fel åldrar finns det dock inte.

Vänd dig till lärosätet

Hur man lägger upp VFU:n är alltså upp till lärosätet att avgöra. Därför är det också dit man i första hand ska vända sig om man har några problem.

- Det finns få saker som går att överklaga, utan det ska finnas instanser inom utbildningshierarkin där man kan ta upp problem som uppstår, säger Jana Hejzlar.

Flera lärosäten har upprättat ett dokument där rättigheter och skyldigheter mellan student och lärosäte finns spaltade. Det är bra ifall en student anmäler lärosätet.

- Då kan universitetskanslerämbetets jurister se om man har följt dokumentationen. Men det enda vi kan göra är att säga att rekommendationerna ska följas, säger Jana Hejzlar.

Måste ej ha dokument

Det finns inte heller reglerat någonstans att högskolan måste upprätta ett sådant dokument.

- Däremot är det såklart önskvärt att högskolan har ett sådan så att studenterna vet vad som gäller, säger Jana Hejzlar

Kommentarer:

Amanda
Amanda Janse

Jag tycker att det på Stockholms universitet fattas riktlinjer för hur stor andel av VFU-tiden som ska läggas på plats i barngrupp, och hur mycket som kan användas till handledarsamtal/självstudier/planering. Något som jag upplevde kändes skönt att ha tidigare när jag studerade på Uppsala Universitet. Då var det enkelt att visa upp både mot kursledare och handledare att man varit i barngrupp och uppfyllt kraven där, men också att man även under VFU-kurs behöver tid att läsa och planera. Har hört om handledare som uppmanar studenter att vara i barngrupp 40h/v eftersom VFU ska vara på heltid, men som då helt glömmer bort att man som student har läsning och uppgifter att lämna in, även under en VFU-kurs.

  • Skapad 2016-05-25 16:30

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här