Lärarförbundet
Bli medlem

Experten svarar: Vad gäller när jag vill vara extra föräldraledig i samband med lov?

I samband med lov kan det vara aktuellt att planera in föräldradagar för att förlänga ledigheten. Men det finns flera saker att ha i åtanke innan du lägger in om extra föräldraledighet. Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman på Lärarförbundet går igenom vad som är viktigt att tänka på.

Fråga:

Vad gäller när jag vill vara extra föräldraledig i samband med lov?

Svar:

Det här gäller för dig som är kommunalt anställd:

Det är jätteviktigt att du inte försöka förlänga lovet i båda ändar. Den som försöker lägga föräldradagar på båda sidor lovet kommer att bli utan lön under lovet.

Antingen jobbar du helt i sju kalenderdagar före lovet och kan ta ut föräldraledighet efteråt, eller så är du ledigt före lovet men går tillbaka till din fulla sysselsättning efter lovet, ingen föräldraledighet får då ligga planerad efter lovet. Det här gäller inte sommarlovet, utan då kan du gå i tjänst vid sommarlovets början förutsatt att du har intjänad ferielön.

Kom också ihåg att när du ska planera din föräldraledighet behöver du meddela arbetsgivaren tre månader i förväg.

Det viktigaste är att du pratar med din arbetsgivare för få koll på vilka konsekvenser din planerade föräldraledighet kan få. Så att du inte står utan inkomst under en period.

Det här gäller om du är privat anställd:

Om din arbetsgivare är ansluten till Almegas friskoleavtal samt Fremia skola, förskola och fritidshem (regeln infördes 1 september 2021) så finns det motsvarande sjudagarsregel som i det kommunala avtalet. Det vill säga om du vill fortsätta din föräldraledighet efter lovet måste du gå in i tjänst sju dagar före lovet. En skillnad är att inom friskoleavtalet så är både sommarlovet och jullovet ferier.

Inom de andra privata avtalsområdena finns ingen sjudagarsregel, så då kan du med andra ord gå i tjänst direkt till lovet.

  • Skapad 2019-06-17
Frågor & Svar