Lärarförbundet
Bli medlem

Experten svarar: Kan jag säga nej till en arbetsuppgift?

Många håller med om att lärare ska vara lärare och inte administratörer. Men kan jag säga nej till en arbetsuppgift som ligger utanför läraruppdraget? Robban Nilsson, ombudsman och arbetstidsexpert på Lärarförbundet reder ut hur du kan agera.

Fråga:

Kan jag säga nej till en arbetsuppgift som ligger utanför läraruppdraget?

Svar:

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, så det avråder jag dig från att göra. Men självklart ska lärares arbetstid främst användas till just läraruppdraget.

Om du får en arbetsuppgift som du anser ligger utanför läraruppdraget, påtala det för din chef och ta genast kontakt med Lärarförbundet.

Det är viktigt eftersom det är ont om lärare, men också för att vårt yrke inte ska bli gränslöst och du få en ohållbar arbetssituation. Om du får en arbetsuppgift som du anser ligger utanför läraruppdraget, påtala det för din chef och ta genast kontakt med Lärarförbundet.

Förutsätt heller inte att chefen vet hur din arbetssituation ser ut. Beskriv de problem du ser. Du kan ha olika anledningar:

  • att det inte ingår i lärares arbetsuppgifter.
  • att arbetstiden inte räcker till.
  • att din belastning riskerar bli så hög att din hälsa försämras.
  • att kvaliteten i undervisningen och elevernas utveckling påverkas.
  • att det är en dålig prioritering av en begränsad resurs (arbetstid), och så vidare.

Prata med ditt ombud, avdelningen eller hör av dig till Lärarförbundet Kontakt för att diskutera hur du/ni ska agera.

Robban Nilsson, ombudsman och arbetstidsexpert Lärarförbundet

  • Skapad 2019-03-20
Frågor & Svar