Lärarförbundet
Bli medlem

Experten svarar: Hur ska jag göra om jag blir hotad av en förälder eller elev?

Maria Ahlquist, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Maria Ahlquist, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Alldeles för många blir utsatta för hot och våld någon gång under sin tid som lärare. Vår förbundsjurist Maria Ahlquist går igenom vad som är viktigt att göra om det händer dig eller dina kollegor, och hur ni kan få hjälp och stöd.

Fråga:

Hur ska jag göra om jag blir hotad av en förälder/elev?

Svar:

Det är av yttersta vikt att du genast kontaktar arbetsgivaren och berättar vad som hänt. Arbetsgivaren bär ansvaret för din arbetsmiljö och ska utreda händelsen. Du bör även kontakta Lärarförbundet för att få hjälp och stöd genom hela processen. Är det fråga om allvarligt hot och våld ska du göra en polisanmälan.

Som medlem i Lärarförbundet kan du få rättsligt stöd via ditt medlemskap.

Det är viktigt att händelseförloppet dokumenteras så fort som möjligt, ur flera aspekter. Till exempel ur det straffrättsliga perspektivet, eller om det skulle bli aktuellt att söka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det är också viktigt att du i förekommande fall söker vård, och får eventuella skador dokumenterade.

Som medlem i Lärarförbundet kan du få rättsligt stöd via ditt medlemskap. Om du har frågor eller behöver stöd, prata med ditt ombud, avdelningen eller hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Maria Ahlquist, förbundsjurist Lärarförbundet

  • Skapad 2019-04-03
Frågor & Svar