Lärarförbundet
Bli medlem

Experten svarar: Arbetskläder i förskolan

Hur vanligt är det är förskollärare får fria arbetskläder och hur kan man göra om man vill driva frågan i sin kommun eller fristående förskola? Elisabet Mossberg, ansvarig för förskolefrågor på Lärarförbundet berättar mer.

Elisabet Mossberg, förbundsstyrelsen
Det kom en fråga

I min kommun får mansdominerade yrkeskategorier arbetskläder för flera tusen varje år, men vi inom förskolan som är kvinnodominerat yrke får för noll kronor. Hur ser det ut i landet? Är det lika som i vår kommun?
Louise Alfredsson, arbetsplatsombud Karlskrona

Svar

Det ser väldigt olika ut över landet. Anledningen är att det är upp till huvudmannen att bestämma om man vill ge arbetskläder eller ej. Enligt en undersökning i Tidningen Förskolan har 61 procent av förskollärarna arbetskläder (januari 2017). De som jobbar på fristående förskolor har i lite högre utsträckning. De som har är dock inte alltid nöjda med kvaliteten.

Enligt arbetsmiljölagen finns skyddskläder respektive arbetskläder. I förskolan handlar det om arbetskläder. För andra utomhusjobb är det ofta självklart att man får arbetskläder, precis som du skriver. Men i förskolan tvingas många köpa dyra kläder bara för att ha på jobbet.

Det är uppenbart att det här blir en jämställdhetsfråga!

Det är uppenbart att det här blir en jämställdhetsfråga! Ibland driver Lärarförbundet frågorna tillsammans med Kommunal som också vill att deras kvinnodominerade grupper ska ha rätt till arbetskläder.

Om det här är en stor fråga bland medlemmarna på din förskola, tycker jag att ni ska kontakta Lärarförbundet lokalt och ta upp frågan om att driva det på kommunnivå eller inom koncernen. Jag känner också till exempel på när en enskild rektor har gått in och satsat på arbetskläder, så det är också en möjlighet!

Elisabet Mossberg, utredare på Lärarförbundet med ansvar för förskolan.

elisabet.mossberg@lararforbundet.se

  • Skapad 2019-02-06
Frågor & Svar