Lärarförbundet
Under juni månad hade vi tyvärr vissa tekniska problem med våra fakturor. Har du frågor? Läs mer här. →
Bli medlem

Eva-Lis Sirén om partier i skolan: ”Det är vårt ansvar att säga ifrån”

- Det är vårt ansvar att säga ifrån, säger Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén.

- Det är vårt ansvar att säga ifrån, säger Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén.

"Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats. (...) Det är vårt ansvar att säga ifrån.” Tydligt budskap från Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, som idag skriver på DN Debatt.

En våg av främlingsfientlighet och extremism väller nu fram över Europa. Samtidigt öppnas skolans dörrar för odemokratiska partier. Skolverkets och JO:s besked att en skola måste ta emot alla partier eller inga alls har väckt starka reaktioner bland lärare och skolledare. Om några partier bjuds in till skolan kan vilket parti som helst kräva tillträde. Extremistiska åsikter som nazism och rasism och befarade kränkningar är inte skäl för rektor att neka.

Skolan ska vara en trygg plats för alla

Nazistiska och rasistiska åsikter står i direkt strid med skolans värdegrundsuppdrag. Det är skolans skyldighet att förhindra att elever utsätts för kränkningar. Lärarförbundet, som organiserar majoriteten av alla lärare och skolledare, kan aldrig acceptera nazism och rasism i skolan. Men vi kan inte heller uppmana våra medlemmar att trotsa regelverket och utsätta sig för risken att kritiseras av JO. Den enda rekommendation vi kan ge är att skolor som löper risk att få oönskade besök av odemokratiska partier måste säga nej till alla partier. I stället kan lärarna låta eleverna möta de demokratiska partierna utanför skolan.

Beklagligt att skolor ska stå utan partibesök

Det är beklagligt att många skolor riskerar att bli utan partibesök, men skolorna kan ändå förmedla demokratiska värderingar och kunskap om partiernas politik. Partierna behöver inte komma till skolorna. Det går utmärkt att möta dem i kommunhus och valstugor. Det går att göra studiebesök i riksdagen. Debatter arrangeras hela tiden av andra aktörer som inte har samma krav på sig som skolan.

Kraven i olika regelverk är oförenliga

Om rektorn stänger dörren för nazistiska partier bryter det mot objektivitetsprincipen, enligt Skolverket och JO. Men om rektorn öppnar dörren för dessa partier bryter det mot såväl Skollagen som läroplanen. Beskedet är att objektivitetsprincipen har företräde. Men lärare tar sitt samhällsuppdrag på allvar och yrkesetiken gör det otänkbart att släppa in nazister i skolan. Det är vårt ansvar att nu säga ifrån.

Skyldig att ingripa om en kränkning sker

Samtidigt som skolan är förhindrad att stänga ute något parti, är den skyldig att ingripa om en kränkning sker. När det alltså redan är för sent. När en eller flera elever redan har drabbats av angrepp på sin person på grund av exempelvis religion eller etnisk härkomst. Vi talar dessutom om partier som är kända för sin våldsverkan. Dessa ska lärarna ingripa mot.

Nazism och rasism måste bemötas

Ett vanligt argument för att släppa in extremister i skolan är att nazistiska och rasistiska partier inte ska få stå oemotsagda. Nazism och rasism måste bemötas. Men det är en uppgift för vuxna, inte för barn. Vi får inte offra barnen och beröva dem rätten att slippa kränkningar i vår iver att behandla alla lika.

Elever och lärare har inte det valet

Det måste också vara upp till var och en att avgöra om han eller hon vill konfronteras med odemokratiska partier. Det valet har inte eleverna eller lärarna. Att konfrontera extremister får aldrig bli obligatoriskt. Särskilt inte för barn. I de fall nazistiska eller rasistiska partier besöker skolor måste elever och lärare alltid ha rätt att slippa delta.

Översyn av regelverken för att förtydliga

Häromdagen meddelade utbildningsdepartementet att det gör en översyn av regelverken för att förtydliga för rektorerna hur avgränsningar kan göras. Det är förstås välkommet, men det är inte ett förtydligande som behövs. Skolverket och JO är tydliga.

En lagändring utredas och komma på plats

Rektorerna måste ha möjlighet att avvisa partier som inte delar den värdegrund som slås fast i Skollagen och läroplanen. Om lagen inte stödjer det måste en lagändring utredas och komma på plats.

Tills vidare rekommenderar vi våra medlemmar följande:

1 Om det finns risk att partier som inte delar skolans värdegrund knackar på dörren bör rektor neka alla partier tillträde till skolan, till dess att regelverket ändras.

2 Om partier som inte delar skolans värdegrund tillåts verka i skolan ska det vara frivilligt för lärare och elever att möta dem.

3 Eleverna måste få utbildning och insikt i partiernas verksamhet på andra sätt. Politikens villkor och vägval måste få stor plats i utbildningen. Det gäller inte minst för demokratins återväxt.

4 Lärarfacken kan spela en viktig roll i att arrangera och bjuda in skolor till politiska debatter. Vi har inte samma krav på oss som skolan utan avgör själva vilka som ska medverka.

Lärare och skolledare ska inte behöva slå knut på sig själva för att behålla sitt civilkurage utan att bryta mot lagen. Att vi nu tvingas rekommendera våra medlemmar att stänga dörren till de demokratiska partierna visar tydligt hur fel det har blivit.

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Kommentarer:

Markus
Markus Klittvall

Detta är en fråga som som vi MÅSTE ta på enormt stort allvar. Bra Eva-Lis att du går ut hårt. Det behövs.

  • Skapad 2014-05-30 17:55
Kjell
Kjell Arvedson

Mitt namn är Kjell Arvedson, och jag undervisar i samhällskunskap och historia vid en gymnasieskola i Kristianstad.

Det finns en aspekt i frågan som inte blir tydlig för dem som försöker följa debatten i media. Låt mig förklara.

En sak är vem som tillåts använda skolans allmänna utrymmen för att nå eleverna med propaganda. I min skola är det vanligt att politiska ungdomsförbund, den kristna skolgruppen och andra opinionsbildare har bokbord och karamellutdelning i foajén. Vi tycker att det är bra, och uppmuntrar från skolans sida sådana aktiviteter. Det är kanske, säger kanske, i detta sammanhang Skolverkets, eller din, lagtolkning kan ha relevans. Här kan man kanske inte säga ja till några och nej till andra utifrån vad man själv sympatiserar med.

En helt annan sak är vem som ska få komma in i klassrummet, i själva undervisningen. Det bestämmer jag och eleverna, utifrån vad som kan ha undervisningsvärde. Här är det inte tal om “rättvisa”, utan om saklighet och pedagogiskt värde. Och vad som har värde för elevernas lärande, det avgör jag tillsammans med eleverna och ingen annan.
I en klass innebär det i år att jag bjudit in en av LOs skolinformatörer under avsnittet arbetsliv. Hon gjorde en utmärkt insats, men gjorde inga försök att dölja sina socialdemokratiska sympatier. Sedan har två politiker från regionens “beredning för medborgarkontakt”, en sosse och en miljöpartist, hälsats välkomna för att presentera regionen och vad det innebär att vara förtroendevald. Och vi kommer att avsluta terminen med att en av kommunens ledande moderater och en dito miljöpartist får möta klassen i ett avslappnat samtal om politikens ansvar, möjligheter och begränsningar. Att jag själv är sosse, och att en av eleverna är aktiv i ung vänster, är också väl känt av eleverna och är något de kunnat dra nytta av i sitt lärande.

Jag är inte det minsta rädd för att ställas inför rätta för att Folkpartiet, SKP, Centern, KD, Kristianstadsbygdens Väl, Feministiskt initiativ, Åhuspartiet, Yogaflygarnas parti, Socialistiska partiet, Djurens Parti och Sverigedemokraterna inte beretts utrymme att medverka i undervisningen. Det är nämligen jag och eleverna, och inte de politiska partiernas företrädare, som planerar och genomför undervisningen utifrån vår, inte deras, bedömning av vad som är ändamålsenligt för att eleverna ska nå ämnesplanens lärandemål.

Om det som ett inslag i undervisningen anordnas någon typ av debatt mellan olika åsiktsriktningar, är det alltså varken rektor eller Skolverket som avgör vem som ska bjudas in att delta. Det är en helt en fråga för ansvariga lärare och elever, utifrån deras bedömning av vad som är relevant för lärandet.

Om jag skulle vika från den här ståndpunkten skulle det få som konsekvens att eleverna måste ha läroböcker från alla förlag och att vi måste göra studiebesök på alla företag. Det skulle bli lite jobbigt att leva upp till det. För att inte tala om hur besvärligt det vore att tvingas ragga upp en pyroman, om man vill låta eleverna lära sig något om brandsäkerhet med hjälp av den lokala brandkåren.

  • Skapad 2014-05-29 11:41

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här