Lärarförbundet
Bli medlem

”Ett permanent lärarlönelyft är ett måste för att vara en attraktiv arbetsgivare”

Per Måsbäck,  Matematiklärare och ordförande i Lärarförbundet Lund.

Per Måsbäck, Matematiklärare och ordförande i Lärarförbundet Lund.

För att sätta press på kommunpolitikerna i Lund att införa ett permanent lärarlönelyft, bjöds de in av Lärarförbundet Lund till en ”Bästa skollunch”. Budskapet var tydligt: ”Ska vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare - måste lärarlönelyftet bli permanent." Ett intiativ som börjar ge resultat.

I över 30 år har Per Måsbäck arbetat som lärare och idag undervisar han elever i årskurs fem i matematik på Svaleboskolan samtidigt som han är ordförande i Lärarförbundet Lund. Den senaste tiden har han tillsammans med sina kollegor aktivt försökt vara med och påverka hur lärarlönelyftet ska fördelas. Utgångspunkten har varit att så många som möjligt ska få ta del av pengarna som blir ett lönetillägg om 2500 kronor och 10 % går till förskola och fritidshem. Förstelärarna har fått stå utanför satsningen, i syfte att främja andra lärarkategoriers löner. Nästa steg är nu att se till att lärarlönelyftet blir permanent.

Hur har ni varit med och påverkat hur det statliga bidraget ska fördelas?

- Vi arbetade aktivt för att kommunen skulle göra en lokal satsning för vuxenutbildning, internationella skolor och skolledare, men tyvärr lyckades vi inte få igenom det. Nu fortsätter vi driva på för att lärarlönelyftet ska bli permanent, och mycket talar för att det blir så. Alla politiska steg för att det ska gå igenom är tagna och det faktiska beslutet tas i november.

- När rankningen Bästa skolkommun presenterades bjöd vi in tjänstemän och politiker till en ”Bästa skollunch” och tryckte då på om vikten att få lärarlönelyftet permanent. Vi framhöll att det är ett måste för att få upp lönerna för alla lärare och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. I Malmö och Helsingborg är lönelyftet redan permanent. Vår insats gav resultat och Liberalerna har nu skickat in ett yrkande om ett permanent lärarlönelyft till de tre skolnämnderna och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen.

Hur tror du att lärarlönelyftet kommer att påverka er framöver?

- Rörligheten bland lärarna kommer garanterat att öka och likaså konkurrensen mellan kommunerna. Lyckas vi nu få igenom ett permanent lönelyft kommer det bidra till en lugnare situation för cheferna och det känns även betryggande att veta att pengarna inte kommer att sluta komma en dag. Lönetillägget kommer också bli en del av den totala volymökningen i lönepotten, där pengarna låses in för alltid. Det gör att det på sikt kommer att öka lönerna för alla lärare.


  • Skapad 2016-10-25
Frågor & Svar