Lärarförbundet
Bli medlem

Ett helhetsgrepp kring rektorers kompetensutveckling

​Vi behöver ett professionsprogram som tar ett helhetsgrepp kring rektorers kompetensutveckling. Det är huvudbudskapet i en skrivelse som Lärarförbundet Skolledare skickat in till regeringen.

I skrivelsen tar Lärarförbundet Skolledare fasta på att man under ett rektorsliv kontinuerligt behöver vässa, fördjupa och bredda sin professionella kunskap. Samtidigt är det många rektorer som saknar möjlighet att delta i kompetensutveckling. Därför behöver vi ett professionsprogram som tar ett helhetsgrepp kring rektorers kompetensutveckling.


Förslaget föddes ur skolkommissionen

Skolkommissionen var en utredning tillsatt av regeringen som såg över hur den svenska skolan fungerar och vad som behöver göras för att förbättra kvaliteten, likvärdigheten och i förlängningen måluppfyllelsen. Kommissionen kom med ett antal förslag där utvecklingen av ett professionsprogram var ett av dem.Förslaget om professionsprogram syftar till att ge lärare och rektorer möjligheter till professionell utveckling genom hela yrkeslivet. Kompetensutveckling ska hålla hög kvalitet och erbjudas inom ramen för professionsprogrammet. Lärares och rektorers professionella erfarenheter ska dessutom kunna tillgodoräknas och erkännas. Professionsprogrammet skapar förutsättningar för just detta, och innebär att lärare och rektorer får ett system för att fördjupa färdigheter inom yrket.

Vidareutbildning blir en självklar del av jobbet

Det är Lärarförbundet Skolledares bestämda uppfattning att alla rektorer måste kunna utvecklas inom yrket och genom hela sin karriär. Därför står vi bakom professionsprogrammet. Det är också Lärarförbundet Skolledares uppfattning att rektorer som tar steg inom professionsprogrammet ska kunna förvänta sig högre status, lön och möjlighet till specialisering.


Lärarförbundet Skolledare menar att ett professionsprogram på sikt kan komma att ändra på synen på rektorsyrket. Erfarenhet kommer att uppvärderas, vidareutbildning blir en självklar del av jobbet. Rektorerna kommer att bli ännu bättre och yrket kommer att bli mer attraktivt.

För att förslaget ska kunna bli verklighet måste rektorer ges rätt tid och villkor för att delta i programmet och ta del av kompetensutvecklingen. Avgörande är även att rektorer har ett ägarskap över programmets innehåll.

Nu har Lärarförbundet Skolledare sagt sitt till regeringen. Vi ser fram emot ett professionsprogram som ger rektorer förutsättningar att fördjupa färdigheterna i Sveriges viktigaste chefsjobb.

Läs hela skrivelsen här

  • Skapad 2020-04-23
Frågor & Svar