Lärarförbundet
Bli medlem

Ett arbetsskadeärendes gång hos Försäkringskassan

Här kan du se hur ett arbetsskadeärende behandlas hos Försäkringskassan och vad du kan göra om du får avslag på din ansökan.

  1. Din arbetsgivare anmäler din arbetsskada till Försäkringskassan.
  2. Försäkringskassan skickar dig först ett förslag till beslut. Du har då du omkring två veckor på dig att ge Försäkringskassan dina synpunkter på deras beslutsunderlag. Om du inte är nöjd med förslaget, komplettera med handlingar som saknas i underlaget och rätta till missuppfattningar och felaktigheter.
  3. Du får Försäkringskassans beslut.
  4. Om Försäkringskassan har fattat ett beslut som går dig emot har du två månader på dig att begära omprövning. Omprövning görs hos Försäkringskassan.
  5. Om Försäkringskassan efter omprövning fattar ett beslut som du inte är nöjd med har du två månader på dig att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.
  6. Om Förvaltningsrätten fattar ett beslut som går dig emot har du två månader på dig att begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. För att få prövningstillstånd måste du visa att det finns skäl för att ändra Förvaltningsrättens dom. Om prövningstillstånd inte ges vinner Förvaltningsrättens beslut så småningom laga kraft.
  7. Om Kammarrättens beslut går dig emot har du två månader på dig att begära prövningstillstånd för överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen. Om prövningstillstånd inte ges, vinner Kammarrättens beslut laga kraft.
  8. Om prövningstillstånd ges behandlar Högsta Förvaltningsdomstolen överklagningsärendet.
  • Skapad 2013-09-13
  • Uppdaterad 2013-12-13
Frågor & Svar