Lärarförbundet
Bli medlem

Ett arbetsskadeärendes gång hos AFA Försäkringar

Här kan du se hur ett arbetsskadeärende behandlas hos AFA Försäkringar och vad du kan göra om du får avslag på din ansökan.

  1. Du anmäler en arbetsskada till AFA Försäkringar.
  2. AFA Försäkringar prövar skadan och meddelar sitt beslut. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att tillföra nya uppgifter och rätta till missförstånd.
  3. Skaderegleringen sker omgående vad gäller olycksfall och sjukdomar på ILO:s lista över arbetsskadesjukdomar. Övriga skador och sjukdomar prövas först när Försäkringskassan har beviljat livränta och godkänt arbetsskada. Färdolycksfall där någon trafikförsäkring är inblandad skaderegleras inte inom AFA Försäkringar utan i det trafikförsäkringsbolag som är aktuellt.
  4. När AFA Försäkringar avger ett slutligt ställningstagande, kan detta ändras endast av AFA Försäkringars omprövningsavdelning. En sådan begäran ska lämnas in inom sex månader efter ett slutligt ställningstagande.
  5. Är du missnöjd även med detta beslut kan ärendet tas vidare till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Detta måste göras inom preskriptionstiden som är på tio år.
  • Skapad 2018-02-16
  • Uppdaterad 2018-02-16
Frågor & Svar