Lärarförbundet
Bli medlem

Ersättning för lärare under semester och ferie

Hur du som lärare får lön under semester och ferie beror på din anställningsform och ditt kollektivavtal.

Det är olika regler kring vilken ersättning du som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog får på sommaren. De olika ersättningarna beror på om du har ferietjänst eller semestertjänst, men även på vilket avtalsområde du tillhör.

Anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan eller arbetsgivare som är medlem i Pacta

Semesterlönen består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semesterdagstillägg för varje betald semesterdag. Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,605 procent av den fasta kontanta lönen.

Semestertjänst

Om du har en semestertjänst får du ut semesterledigheten redan under intjänandeåret (intjänandeår är det år du tjänar in din semester). Det betyder att om du tagit ut full semester under sommaren och sedan slutar din anställning före årets slut, så blir du återbetalningsskyldig för de semesterdagar du inte hunnit tjäna in.

Ferietjänst

Du som har en ferietjänst (anställning med feriereglering) får under ferierna i stället ut ferielön, förutsatt att du tjänat in den. Ferielönen motsvarar din ordinarie månadslön plus semesterdagstillägg i förhållande till hur många semesterdagar du har enligt kollektivavtalet AB.

Uppehållstjänst

Du som har en uppehållstjänst (anställning med uppehållsreglering) är ledig under sommaruppehållet och får då uppehållslön.

Anställda inom Privat sektor

Semestertjänst

Semesterlönen består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semestertillägg för varje betald semesterdag. Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,8 procent av löpande månadslön.

Ferietjänst

Du som har en anställning med feriereglering får under den del av ferierna som inte täcks av semestern i stället ferielön, förutsatt att du tjänat in den. Ferielönen motsvarar din ordinarie månadslön.

Anställda inom staten

Semesterlönen består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semestertillägg för varje betald semesterdag. Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,44 procent av löpande månadslön.

Om du har semestertjänst fast lön får du ut semesterledigheten redan under intjänandeåret. Det betyder att om du tagit ut full semester under sommaren och sedan slutar din anställning före årets slut, så blir du återbetalningsskyldig för de semesterdagar du fått ut för mycket.

Du som har en ferietjänst får ferielön under ferierna, förutsatt att du inte har varit ledig under läsåret av en orsak som ger arbetsgivaren rätt att göra ferielöneavdrag.

Tjäna in semesterlön vid frånvaro

I vissa fall tjänar du in semesterlön också när du är frånvarande, det kallas semsterlönegrundande frånvaro. Det gäller till exempel de första 180 dagarna av en sjukskrivning, frånvaro på grund av arbetsskada, 120 dagar föräldraledighet (180 dagar för ensamstående förälder) och ledighet för viss utbildning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här