Lärarförbundet
Bli medlem

Ersättning för lärare under semester och ferie

Hur du som lärare får lön under semester och ferie beror på din anställningsform och ditt kollektivavtal.

Dina semesterförmåner beräknas utifrån hur du arbetat under "intjänandeåret".

Det är olika regler kring vilken ersättning du som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog får på sommaren. De olika ersättningarna beror på om du har ferietjänst eller semestertjänst, men även på vilket avtalsområde du tillhör.

I vissa fall tjänar du in semesterlön också när du är frånvarande, det kallas semesterlönegrundande frånvaro. Det gäller till exempel de första 180 dagarna av en sjukskrivning, frånvaro på grund av arbetsskada, 120 dagar föräldraledighet (180 dagar för ensamstående förälder) och ledighet för viss utbildning.

I den här sammanställningen beskriver vi främst villkoren för tillsvidareanställda, enligt de centrala avtalen. Det kan finnas lokala avtal om andra villkor.

Vill du veta mer eller få reda på vad som gäller för dig med en annan anställning? Kolla med den som betalar ut din lön, läs i ditt kollektivavtal, eller fråga Lärarförbundet Kontakt.

Semestern för lärare med ferielön kallas ferie och är helt eller till största delen förlagd till sommaren.

Lärare som under ferien är ledig med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning kan normalt inte avbryta ferien och ta ut ledigheten under annan del av året.

Är du ledig på det sättet under ferien behåller du därför din ferielön under ledigheten. Detsamma gäller om sjuklön betalas ut under den del av ferien som räknas som semester.

Vad som avses med ”ferier” varierar mellan olika avtal, alltifrån enbart sommaruppehållet till alla elevernas lov under arbetsåret. Kolla vad just ditt avtal säger.

Anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan eller arbetsgivare som är medlem i Sobona, före detta Pacta

Din semesterlön/ferielön består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semesterdagstillägg för varje betald semesterdag.

Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,605 procent av den fasta kontanta lönen.

Semestertjänst

Om du har en semestertjänst får du ut semesterlön m m redan under intjänandeåret (= innevarande kalenderår). Skulle ta ut full semester under sommaren och sedan sluta din anställning eller vara tjänstledig före årets slut, så blir du återbetalningsskyldig för de semesterdagar du inte hunnit tjäna in.

Ferietjänst

Du som har en ferietjänst får under ferierna (sommaren) ut ferielön utifrån hur mycket du har arbetat under intjänandeåret (= det just avslutade arbetsåret/läsåret). Antalet semesterdagstillägg beror på hur många betalda semesterdagar du har enligt kollektivavtalet AB.

Uppehållstjänst

Du som har en uppehållstjänst (anställning med uppehållsreglering) är ledig under sommaruppehållet och får då uppehållslön (= den lön som du avstått under arbetsperioden).

Anställda inom Privat sektor, övriga avtalsområden

Din semesterlön/ferielön består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semesterdagstillägg för varje betald semesterdag. Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,8 procent av löpande månadslön.

Semestertjänst

Om du har en semestertjänst får du ut semesterlön m m redan under intjänandeåret (= innevarande kalenderår). Skulle ta ut full semester under sommaren och sedan sluta din anställning eller vara tjänstledig före årets slut, så blir du återbetalningsskyldig för de semesterdagar du inte hunnit tjäna in.

Ferietjänst

Du som har en ferietjänst får under ferierna ut ferielön utifrån hur mycket du har arbetat under intjänandeåret (= det föregående/innevarande arbetsåret/läsåret). Antalet semesterdagstillägg beror på hur många betalda semesterdagar du har.

Anställda inom staten

Din semesterlön/ferielön består av löpande lön (din vanliga månadslön) plus ett semestertillägg för varje betald semesterdag. Tillägget beräknas för varje uttagen betald semesterdag med 0,44 procent av löpande månadslön.

Semestertjänst

Om du har semestertjänst med fast lön får du ut semesterledigheten redan under intjänandeåret. Det betyder att om du tagit ut full semester under sommaren och sedan slutar din anställning före årets slut, så blir du återbetalningsskyldig för de semesterdagar du fått ut för mycket.

Ferietjänst

Du som har en ferietjänst får ferielön under ferierna, förutsatt att du inte har varit ledig under läsåret av en orsak som ger arbetsgivaren rätt att göra ferielöneavdrag.

  • Skapad 2013-07-31
  • Uppdaterad 2019-07-11
Frågor & Svar