Lärarförbundet
Bli medlem

Ersättning för arbetsskada – enligt avtal

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen ger dig ett grundskydd vid arbetsskada, men du får sällan full ersättning för omkostnader och inkomstförlust. Arbetsmarknadens parter har därför avtalat om att utöka skyddet genom en trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Du som är anställd av en arbetsgivare med kollektivavtal har tillgång till denna trygghetsförsäkring vid arbetsskada. För dig som är anställd hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal gäller endast den lagstadgade försäkringen och det som eventuellt regleras i det individuella anställningsavtalet.

Arbetsskadeförsäkringen enligt kollektivavtal heter TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) på det privata området, TFA-KL för dig som är anställd av en kommun eller ett landsting och PSA för dig som är anställd av staten. Reglerna i de olika avtalen är likartade.

Det här kan du få ersättning för

AFA Försäkring är det bolag som hanterar den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen, TFA. Du kan tex bli beviljad ersättning för:

  • kostnader i anslutning till själva skadan
  • inkomstförlust
  • framtida inkomstförlust
  • ersättningar för sveda och värk (under sjuktiden) samt lyte och men (efter att skadan är utläkt).
  • rehabilitering

Mer information kring ersättningar vid arbetsskada finns på MinTrygghet samt AFA:s webbplatser.


  • Skapad 2013-09-13
  • Uppdaterad 2018-08-14
Frågor & Svar