Lärarförbundet
Bli medlem

Engagerat arbete från skolledare belönas med bruten trend i PISA

Både TIMSS och PISA har brutit trenden av fallande kunskapsresultat i skolan. Det hårda och engagerade arbetet hos skolledare och lärare får sin belöning skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Både Pisa- och Timssresultaten pekar på att den svenska skolan har brutit sin nedåtgående trend, vilket är glädjande. Jag är mycket glad över att allt det hårda och engagerade arbete som både skolledare och lärare lagt ned, nu får sin belöning. Jag tror själv att en utbildningsinsats som Mattelyftet har bidragit till detta. Lärare har, understödda av sina skolledare, fått samlas och prata om hur undervisningen i klassrummet ska förbättras. Sådant ger resultat!

Likvärdigheten

Det finns dock smolk i glädjebägaren: bägge undersökningarna visar också på att likvärdigheten i systemet har försämrats. Det är större skillnader mellan skolor idag än tidigare och elevernas socioekonomiska bakgrund har fått större effekt.

Detta är allvarligt och oroande. Pisachefen Andreas Schleicher brukar när han pratar om detta säga att det svenska skolsystemet har tappat sin själ. Tidigare var vårt credo den jämlika skolan, så är det inte längre.

Vår största utmaning

Det är min och Lärarförbundet Skolledares fasta övertygelse att detta är den största utmaningen som det svenska skolsystemet står inför. Vi får inte misslyckas med att öka likvärdigheten för då riskerar vi ett samhälle där skillnaderna växer, med alla problem som det medför. Därför måste vi, skolledare och lärare, göra allt vi kan för att minska dessa skillnader.

Det gör vi nästa vecka. Denna vecka gläds vi.

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman
Ordförande för Lärarförbundet Skolledare

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här