Lärarförbundet
Bli medlem

”En tidning för fler – med högre kvalitet”

Förbundsordförande Johannan Jaara Åstrand ser Tidningen Grundskolan som ytterligare en kollega att utmanas av och utvecklas med.

Förbundsordförande Johannan Jaara Åstrand ser Tidningen Grundskolan som ytterligare en kollega att utmanas av och utvecklas med.

Nu är det inte långt kvar tills premiärnumret av Tidningen Grundskolan når dig som arbetar med elever i grundskola, fritidshem och kulturskola. ”Syftet med satsningen är att göra en mycket läsvärd tidning för fler med ännu högre kvalitet”, säger förbundsordförande, Johanna Jaara Åstrand.

Varför väljer Lärarförbundet att satsa på Tidningen Grundskolan?

Lärarförbundet är en stor tidningsutgivare och vi lägger stora resurser på egna tidningar. Just därför känns det helt rätt att vi nu tar nya grepp så att vi kan ligga i framkant.

Genom den här satsningen förnyar vi formen för vår tidningsutgivning i syfte att kunna göra en mycket läsvärd tidning för fler med ännu högre kvalitet.

Målsättningen är att tidningen ska ge såväl intressanta reportage som bred och djup kunskap om viktiga frågor som rör grundskolan och de lärarkategorier som på olika sätt arbetar med eleverna där.

När Tidningen Grundskolan nu ersätter flera mindre tidningar, finns det risk att någon målgrupp glömmas bort?

Tvärtom hoppas vi att fler både ska känna igen sig och berikas av innehållet i tidningen. Den kommer dessutom i fem olika editioner specialriktade till olika yrkesgrupper inom skolan, så innehållet kan på det viset målgruppsanpassas. De nuvarande tidningarna Alfa, Origo, Uttryck, miVIDA och Fritidspedagogik ersätts alltså som egna tidningar, men det läsarna efterfrågade i dessa tidningar kommer fortsätta rymmas i den nya tidningen.

Vad hoppas du att Tidningen Grundskolan ska bidra med till läsarna?

Jag hoppas att tidningen ska fortsätta leverera relevant och intressant innehåll till medlemmarna och att den lyckas fånga upp mycket av allt fantastiskt lärarjobb och all erfarenhet som finns bland våra medlemmar.

På vilket sätt hoppas du att läsarna kommer ha nytta av tidningen i sin vardag?

Jag har höga förväntningar att tidningen dels ska kunna belysa ämnesdidaktisk forskning, ge klassrumsnära reportage, utvidga kollegiet och dels förstås leverera skolnyheter och intressanta personporträtt.

Tidningen ska vara ytterligare en kollega att utmanas av och utvecklas med.

Om du fick vara med och tycka till, vad skulle du vilja läsa om i Tidningen Grundskolan?

Jag ser mycket fram emot att få ta del av allt engagemang och all klokskap från olika lärare. Att bli inspirerad och hämta kraft för arbetet framåt.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här