Lärarförbundet
Bli medlem

​En möjlig ny organisering av Sveriges lärare

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till respektive kongress nästa år.

Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till respektive kongress nästa år. Inför dessa kongresser ska förbunden diskutera hur principerna för en helt ny organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut.

Det finns idag ett omfattande och väl fungerande samarbete på lokal nivå, men befintlig samverkan har inte lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. Det är också tydligt att resurserna borde kunna samordnas bättre än i dag, inte minst i samband med avtalsrörelserna. Därtill har organisationsgraden bland lärare sjunkit. Det syns inte minst inom fristående verksamhet där en låg andel lärare är fackligt anslutna.

I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer.

Lärarförbundet kommer med anledning av beslutet att kalla till extra kongress i maj 2020 och i god tid innan dess hämta in medlemmarnas syn på saken. Om kongressbesluten i båda förbunden sedan öppnar för att skapa en helt en ny organisering av Sveriges lärare, så kommer det att krävas ytterligare en kongress för att fatta dessa beslut.

I beslutet ingår även ett bättre samarbete mellan förbunden när det gäller villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering inom ramen för Samverkansavtalet.

Läs mer i Ordförandebloggen: En starkare lärarkår

Kommentarer:

Maria
Maria Strand

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2019-09-11 08:43
Maria

Om Maria Strand

Jobbar som förskollärare sedan 2011. Men är även utbildad till F-3 lärare.

Anonym
Anonym

Hej!
Äntligen!!!!
Tillsammans är vi starka, ser bara fördelar med att vi har ett enat förbund..

  • Skapad 2019-09-11 08:28

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här