Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

”En biträdande rektor i fritidsverksamheten ger fokus och styrning”

Marina Bildtse Vennerholm, lärare tillika förstelärare i fritidshem på Sandbäcksskolan i Katrineholm.

Marina Bildtse Vennerholm, lärare tillika förstelärare i fritidshem på Sandbäcksskolan i Katrineholm.

Marina Vennerholm blev årets lärare i fritidshem 2014, ett yrke hon tycker är viktigt. ”Det är härligt att se unga växa och övervinna hinder”. Samtidigt säger hon att arbetsbördan har ökat för personalen utan att de har fått mer planeringstid, och att samverkan med grundskollärarna har minskat.

- Drivande biträdande rektor har varit avgörande för att verksamheterna hos oss fungerar så bra. Personalen är engagerad och det finns en hel del behörig personal, säger Marina.

Marina delar sin tid mellan grundskola och fritidshem. Inom skolan är hon en av fyra med ansvar för rasterna.

- Elever har omkring 20 procent rast i veckan så vi är en betydande del av elevens hela skoldag.

I fritidshemsverksamheten arbetar hon på en av två avdelningar för åk 3-6.

- Vi har ett nära samarbete för att eleverna ska få en likvärdig utbildning på fritids, säger hon.

Hur märker du av lärarbristen inom fritidshem?

- Vi har färre utbildad personal på fritids idag. Det är svårt att attrahera behöriga till lediga tjänster. För att få in behöriga har därför VFU-perioder, verksamhetsförlagd utbildning, blivit en värdefull rekryteringsbas.

Hur har arbetssituationen förändrats på senare år?

- Det finns mer möjlighet att använda sin kompetens. Men arbetsbelastningen har ökat utan att vi fått mer planeringstid. Många kolleger upplever arbetssituationen som tuff, och man arbetar mer självständigt och har mindre tid för samverkan mellan kollegor.

- Samtidigt har fritids på vår skola en egen biträdande rektor vilket ger fokus på utveckling och styrning.

Vad är det bästa med jobbet?

- Att interagera med eleverna, vi lär av varandra, och vi får se unga växa. Ingen dag är den andre lik, och det ger en massa energi. Dessutom har jag fantastiska kollegor.

Varför är fritidshemmen viktiga för eleverna?

- Den sociala biten. De får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna, och vi kan stötta dem i deras identitetsutveckling. Dessutom kan vi bidra till att man bemöter och kommunicerar med varandra på ett respektfullt sätt, vilket inte är självklart i dagens samhälle.

- Som pedagoger finns vi där för att uppmuntra, utmana, sätta gränser och ge dem stöd.

Hur skulle du vilja arbeta i fritidshemmet om du fick de bästa förutsättningar?

- Kunna ha en röd tråd i samarbetet mellan grundskola och fritidshem, och i större utsträckning använda fritidspedagogiken i skolan för att inspirera och ge andra perspektiv på lärandet. Dessutom skulle jag vilja få mer tid och resurser för varje individ och dess behov.

Vad skulle du främst vilja se att politikerna satsade mer på när det gäller fritidshemmen?

1. Säkerställa en likvärdig utbildning på fritids. 2. Statliga insatser för att få föreningslivet in i fritidshemmen. 3. Ändamålsenliga lokaler. 4. Legitimation bland lärare i fritidshem. 5. Karriärsutveckling.


Läs mer om rapporten om lärare i fritidshems arbetssituation och hur Lärarförbundets via sin politik vill skapa framtidens fritidshem.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar