Lärarförbundet
Bli medlem

Elisabeth Wiersma Larsson tilldelas Ulla-Britta Bruuns stipendium 2017

2017 års vinnare av Ulla-Britta Bruun stipendiet blir Elisabeth Wiersma Larsson, förskollärare på Bikupans Förskola i Sollentuna, hon får 30 000 kronor. Syftet är att hennes arbetssätt ska kunna spridas till andra förskollärare inom förskola och förskoleklass.

Ulla-Britta Bruuns minnesfond, som stipendiet grundar sig i, ska göra det möjligt för förskollärare – eller andra som gör särskilda insatser inom förskoleområdet – att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap.

I år går priset till Elisabeth Wiersma Larsson för sitt arbetssätt där barnen, 4-5 åringar, själva styr sitt lärande genom att utifrån instressen välja teman. Barnen är med hela vägen från planering, genomförande och utvärdering.

- Vi märker att barnen får ett lustfyllt lärande genom temanen där de inte bara lär sig själva och säker sin självkänsla utan även får möjligheten att lära varandra, säger Elisabeth Wiersma Larsson.

Priset delas ut av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Helena Ingvarsdotter som är Förskolans chefredaktör och ordförande i stipendiestiftelsens styrelse.

Motiveringen

Elisabeth Wiersma Larsson, som ska använda pengarna till att skriva en bok om sitt sätt att jobba med de yngre barnen, får stipendiet med motiveringen:

”Elisabeth Wiersma Larsson tilldelas Ulla-Britta Bruuns stipendium 2017 på 30 000 kronor för sitt arbete med barnens egna teman.

Elisabeth Wiersma Larsson brinner för att barns egna intressen ska tas tillvara i förskolan, och att barn ska ha inflytande i verksamheten. Därför har hon arbetat fram ett sätt där barnen väljer ett tema att planera och presentera för övriga barngruppen. Arbetssättet ger barnen möjlighet att bland annat agera som ledare i sin kamratgrupp, vilket bygger självförtroende och trygghet. Barnet lär de andra barnen något såväl som att barnen lär av varandra. Arbetssättet skapar också en delaktighet för föräldrarna samt erbjuder förskollärarna viktiga insikter om barns perspektiv.

Stipendiaten vill med hjälp av Ulla-Britta Bruun-stipendiet dela med sig av det här sättet att arbeta till fler förskolor, samt till förskoleklass. Stiftelsens styrelse anser att goda exempel behöver lyftas fram och genom att stipendiet tilldelas Elisabeth Wiersma Larsson skapar vi en spridning av goda idéer inom detta område.”

Jag är euforiskt glad och det är väldigt ärofyllt att få ta emot stipendiet.

Här kan ni läsa mer om Ulla-Britta Bruuns minnesfond och stipendiet.

  • Skapad 2017-10-30
Frågor & Svar