Lärarförbundet
Bli medlem

Efterlevandepension – statligt anställda

Pensionsavtalet PA 03 ger efterlevandepension till make och barn om den försäkrade avlider före 75 års ålder.

Efterlevandepension till make löper med 1,2 prisbasbelopp per år, i 6 år från månaden efter dödsfallet, men längst till dess att den avlidne skulle ha fyllt 75 år. Om den avlidne under de fem sista åren hade årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp kompletteras efterlevandepensionen med en viss procent av den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Om det inte finns efterlevande make delas beloppet lika mellan arvsberättigade barn.

Med make jämställs registrerade partner och sambo, om paret sammanlevde stadigvarande vid dödsfallet och endera tidigare har varit gift med (registrerad partner till) den avlidne, eller har (alternativt har haft/väntar) gemensamma barn. Dödsfallet måste anmälas till arbetsgivaren om han inte känner till det.

Efterlevandepension till arvsberättigade barn under 20 år beror av den avlidnes inkomster under de sista fem åren.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här