Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Efterlevandepension – privat anställda

Efterlevande make och barn kan få ITP:s familjepension om den avlidne omfattades av avdelning 2 av ITP och hade en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Familjepension gäller även om den avlidne var äldre än 65 år.

Dödsfallet måste anmälas till det försäkringsbolag där arbetsgivaren valt att teckna tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Familjepensionen beräknas på den avlidnes lön och redovisas på pensionsbeskeden från Alecta.

Efterlevande make eller registrerad partner (men ej sambo) kan få familjepension från ITP om han/hon gift sig med den avlidne innan den avlidne fyllde 60 år eller efter att den avlidne fyllt 60 år om de varit gifta i fem år eller har gemensamma barn. Familjepension betalas livet ut om den efterlevande inte gifter om sig. Vid skilsmässa kan en frånskild make få behålla en del av sin rätt till familjepension från ITP. Då gäller speciella regler, kontakta Alecta.

Den avlidnes arvsberättigade barn får också del av familjepensionen till och med den månad de fyller 20 år.

ITPK familjeskydd

Man kan också välja att teckna ITPK familjeskydd som är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut till de närmaste om man avlider före 65 år. Förmånstagare är make/maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvsberättigade barn, oavsett ålder. Som sambo räknas den som stadigvarande sammanbott med den avlidne. Genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande kan man ändra turordningen mellan förmånstagarna men kretsen får inte utökas.

Familjepension valbar

Man kan välja bort ITP:s familjepension och istället förstärka den egna tjänstepensionen, ITPK, med vad familjepensionen kostar i avgift. Alternativt kan man köpa sig ett familjeskydd på ett till fyra prisbasbelopp under 5, 10, 15,eller 20 år. Den som inte är gift/registrerad partner och inte har barn under 20 år bör alltså välja bort familjepensionen och lägga premien på ITPKn, (alternativt familjeskyddet om man har barn över 20 år).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar