Lärarförbundet
Bli medlem

Efterlevandepension – kommunalt anställda

Pensionsavtalet KAP-KL ger efterlevandepension till make och barn om den försäkrade avlider före 65 års ålder.

En förutsättning för att efterlevandepension ska betalas ut är att dödsfallet inträffar:

  • medan den försäkrade är anställd, eller
  • under tid då den försäkrade får ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL eller arbetsskadelivränta och sjukersättning från försäkringskassan, eller särskild ålderspension, eller
  • om dödsfallet inträffar inom sex månader efter att anställningen upphört.

Efterlevandepension till make betalas i högst fem år och beloppets storlek beror på vilken lön den avlidne haft före dödsfallet. Om inkomsten varit högst 20 inkomstbasbelopp är efterlevandepensionen 15 % av pensionsunderlaget. Om inkomsten varit högre kompletteras pensionen med en viss procent på den del av lönen som överstiger 20 inkomstbasbelopp.

Med efterlevande make jämställs registrerad partner och sambo – om man varit varaktigt sammanboende de senaste fem åren , eller tidigare varit gifta, eller har, har haft eller väntar gemensamma barn.

Barnpension kan betalas till efterlevande barn under 18 år eller längst till och med 20 år om barnet går på gymnasiet. Barnpensionen beräknas på den avlidnes pensionsunderlag.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här