Lärarförbundet
Bli medlem

Efterlängtad utredning för att stärka fritidshemmen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, Linda Eskilsson 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala, att utreda och lämna förslag hur kvaliteten och likvärdigheten kan stärkas i fritidshemmen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Utredningen ska särskilt fokusera på likvärdighet och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Lärarförbundet anser att det fritidspedagogiska lärandet är viktigt för elevernas utveckling och att det måste vara en rättighet för alla, oavsett föräldrarnas sysselsättning eller andra socioekonomiska förutsättningar som i dag kan begränsa närvaron. Det är en viktig reform för likvärdigheten i den svenska skolan och för Sverige som kunskapssamhälle.

-Det är välkommet att regeringen tillsatt en utredning som ska titta på hur fritidshemmet kan stärkas. Men det är pinsamt att inte mer gjorts redan tidigare för att komma tillrätta med de växande elevgrupperna och den sjunkande lärartätheten. Att politikerna prioriterar fritidshemmet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna leva upp till hela sin potential och för att fler ska lockas till yrket, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Fritidshemmets verksamhet har vuxit stort det senaste decenniet. Det har aldrig varit så många elever inskrivna i fritidshem som idag. Och det har aldrig tidigare varit så få anställda i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen, samtidigt som elevgruppernas storlek är uppe på orimliga nivåer. Lärare i fritidshem vittnar om en ohållbar arbetssituation med mycket begränsad tid till planering, uppföljning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

– Ett bra fritidshem och en stark fritidspedagogik spelar så stor roll för eleverna. Det kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag, stödja i lärandet och ge elever bättre verktyg för att arbeta tillsammans. Samtidigt har vi sett hur grupperna växt och förutsättningarna för lärarna på fritidshemmet försämrats, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande under fredagen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här