Lärarförbundet
Bli medlem

Efter lönesamtalet - så går du vidare

När lärare får riktigt bra betalt efter lyckade lönesamtal eller gemensamma ansträngningar så banar det väg också för andra. Så här kan du fortsätta att, på lång sikt, påverka din lön efter lönesamtalet.

Lärarförbundets arbete med att höja din och alla lärares löner är ett långsiktigt arbete som pågår året runt. Det behöver vi alla hjälpas åt med, tillsammans och individuellt. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd efter ditt lönesamtal finns det all anledning att tänka framåt!

Planera för en god löneutveckling

Vad kan du förbättra och utveckla? Utgå från de mål du och din chef satt upp i lönesamtal och medarbetarsamtal. Är din chef beredd att ge dig nödvändiga förutsättningar och höja lönen om du lyckas? Gör upp om hur ni följer upp arbetet under året så att ni är överens om hur det går.

Är den lön du strävar efter möjlig att uppnå på din arbetsplats? Avtalen poängteras att det är viktigt med en ökad lönespridning, det ska inte finnas något "tak" för hur mycket en lärare kan tjäna.

Om du tycker att chefen bedömt dig fel och vill bestämma din lön på osakliga grunder

Chefens förslag till lönesättning hanteras olika hos olika arbetsgivare. Ditt arbetsplatsombud kan ge besked om hur det brukar gå till hos er.

Tycker du att din lön blev bestämd på osakliga grunder bör du boka ett nytt lönesamtal där du tar med dig ett fackligt ombud. Var särskilt observant på om du kan vara diskriminerad på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, ålder eller om du är eller har varit föräldraledig. Diskriminerande lönesättning kan drivas vidare tillsammans med Lärarförbundets avdelning.

Begär en handlingsplan med åtgärder som syftar till en bättre löneutveckling och en plan för återkommande uppföljningar. Fråga din chef vad som krävs konkret för att du ska komma högre upp i lönestrukturen. Lärarförbundets ombud kan hjälpa dig.

Byta arbetsgivare

Att söka och få erbjudande om nytt jobb kan ge möjlighet till utveckling, högre lön och råg i ryggen.

Om du bedömer att du har nått så långt du kan på din nuvarande arbetsplats, överväg om du ska söka dig någon annanstans. Särskilt om du hör till de lärarkategorier som det råder brist på, finns det goda chanser att få högre lön vid nyanställning.

Om din chef får vet att du blivit erbjuden en anställning med högre lön och bättre utvecklingsmöjligheter kan det få hen att tänka efter en gång till och det kan förbättra dina möjligheter att höja lönen i din nuvarande anställning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här