Lärarförbundet
Bli medlem

Efter Lärarförbundets arbete – inga fysiska möten i Värnamo!

Lärarförbundet Värnamo lyckades få arbetsgivaren att stärka direktiven kring Coronahanteringen innan höstlovet med bland annat stopp för onödiga möten och där nödvändiga möten skulle hållas digitalt. En facklig seger som ordförande Thomas Dahl här berättar mer om.

Coronapandemin går åt fel håll och smittan sprids i merparten av Sveriges regioner. Lärarförbundet har under hela pandemin drivit att fysiska möten ska undvikas så långt det är möjligt. Ett krav vi förstärkt sedan de anmärkningsvärda resultaten i höstens coronarapporter där det framgår att det är väldigt få av lärarna som helt fritt får välja var de ska delta på möten.

I Värnamo har Lärarförbundet lyckats driva igenom att möten ska ske digitalt, detta genom samverkan, dialog och gediget fackligt arbete. Thomas Dahl är ordförande för Lärarförbundet Värnamo och berättar att de tidigt började driva frågan.

– Lärarförbundet började tidigt driva frågan på Central samverkansnivå, då arbetsgivaren överlag tyckte att arbete från hemmet ej passade i vår kommun. Vi har även drivit frågan på Förvaltningens samverkansnivå.

Thomas Dahl berättar att nyckeln till att arbetsgivaren började lyssna handlar om två saker: kloka argument och envishet.

– Vi har haft kloka argument, vilka grundats på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När sen smittspridningen ökade rejält i vår kommun och region köpte arbetsgivaren våra argument, säger han och fortsätter:

– Det gäller att lyfta frågan återkommande, även om man får ett nej första gången. Det viktigaste argumentet är att ALLA måste göra det man kan för att hejda smittspridningen.

De nya direktiven från arbetsgivaren ser bland annat ut på följande sätt:

  • Möten ska hållas digitalt.
  • Fysiska möten ska bara ske i undantagsfall
  • Pedagogisk personal och elevhälsopersonal ska arbeta hemifrån när arbetet tillåter, dvs när man inte har lektion, vikariat eller är i verksamhet med barn/elever. Gemensam planeringstid genomförs digitalt.

Thomas Dahl berättar att medlemmarna i Värnamo tycker att det blev en bra lösning.

– Medlemmarna förstår allvaret i nuläget, och är nöjda med de nya direktiven, säger han.

Men pandemin är inte över och Thomas Dahl hälsar att Lärarförbundet Värnamo är redo att agera ytterligare om det skulle krävas.

– Det här är långt ifrån över. Nu, gäller det att hålla i och hålla ut. Räcker inte dessa direktiv måste vi självklart arbeta för att direktiven skärps. Den här pandemin är inte att leka med.

  • Skapad 2020-11-11
Frågor & Svar