Lärarförbundet
Bli medlem

Efter föräldraledighet

Efter föräldraledigheten har du rätt att gå tillbaka till ditt arbete och dina arbetsuppgifter. Du har också rätt att ta ut dagar med föräldrapenning tills barnet har fyllt åtta eller tolv år, beroende på när barnet är fött.

Förkortad arbetstid

Du har rätt till förkortad arbetstid upp till 25 procent fram tills barnet är åtta år. Denna ledighet är inte förenad med någon ersättning.

Dessutom har du rätt att förkorta arbetstiden med en åttondel, fjärdedel, tredjedel eller med hälften när du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Senare uttag av föräldrapenning

För barn födda före den 1 januari 2014 gäller att du kan ta ut föräldrapenning fram tills barnet fyllt åtta år.

För barn födda efter den 1 januari 2014: gäller att du kan ta ut föräldrapenning fram tills barnet fyllt tolv år eller gått ut årskurs fem.

Efter att barnet fyllt fyra år kan båda föräldrarna totalt ta ut föräldrapenning i upp till 96 dagar.

När barnet är sjukt

Som förälder har du rätt till tillfällig föräldrapenning när du behöver vårda ett sjukt barn. Du har också rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med läkarbesök.

Du kan överlåta din tillfälliga föräldrapenning till någon annan som avstår från sin inkomst för att vårda barnet. Normalt har du rätt till 60 dagar per år och barn tills det att barnet har fyllt tolv år.

Om barnet är svårt sjukt finns ingen begränsning i antalet dagar. Anmälan av vård av sjukt barn kan ske samma dag till arbetsgivaren.

Den tillfälliga föräldrapenningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till taket på 7,5 prisbasbelopp per år. Ersättningen kan tas ut för en hel, halv, tre fjärdedels, fjärdedels eller en åttondels dag.

Arbetsuppgifter

Du som har varit föräldraledig får inte missgynnas i arbetet. Du behöver inte godta någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

För kommunala arbetsgivare gäller dessutom att det måste föreligga vägande skäl för förflyttning av en arbetstagare.

  • Skapad 2013-11-28
  • Uppdaterad 2019-10-07
Frågor & Svar