Lärarförbundet
Bli medlem

Dygns- och veckovila

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst elva timmar ledigt per dygn och minst 36 timmar ledigt per vecka.

Dygnsvila

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. I vissa kollektivavtal kan dygnsvilan tillåtas vara 9 timmar förutsatt att man ändå uppnår en genomsnittlig dygnsvila på 11 timmar per 24-timmarsperiod under begränsningsperioden.

Begränsningsperiodens längd framgår av ditt kollektivavtal. Den kan aldrig vara längre än 16 veckor vid beräkning av dygnsvila.

Veckovila

Du ska enligt lagen ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Enligt avtalet kan dock veckovilan vid tillfälliga avvikelser vara minst 24 timmar om detta krävs av arbetsorganisatoriska skäl.

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Prata med chefen

Stämmer inte planeringen med lag och avtal så bör du prata med din chef så att den justeras.

Använd verktyget Min arbetstid

Med vårt verktyg Arbetstidskollen kan du få bättre koll på din arbetstid. Stämmer inte planeringen med lag och avtal så ska du prata med din chef så att den justeras.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här