Lärarförbundet
Bli medlem

Skyddsombudets roll

Det är viktigt för alla anställda att arbetsmiljön är bra. Som skyddsombud har du ett mycket viktigt uppdrag och som facklig förtroendeman spelar du en stor roll i synliggörandet av Lärarförbundet.

Som skyddsombud i Lärarförbundet har du en viktig roll som kontaktlänk och bärare av lärarförbundsandan.

Skyddsombud ska enligt lag finnas på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Kanske är du ensamt ombud för Lärarförbundet på din arbetsplats? Kanske finns det också ett arbetsplatsombud som du kan samarbeta med? Ni kan då också utses som ersättare för varandra.

Det kan också vara så att du är det enda skyddsombudet på din arbetsplats. I så fall behöver ni klargöra om du även har uppdraget att företräda medlemmar i andra fackliga organisationer, d v s se över ditt skyddsområde.

Lagar som reglerar

Det är arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som reglerar både din roll som skyddsombud och arbetsgivarens ansvar. Där anges hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, hur den fysiska och psykiska miljön ska vara utformad och hur parterna ska samverka. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns också regler om arbetsmiljön och om att alla anställda behöver involveras.

Dessutom har du rättigheter enligt förtroendemannalagen, precis som andra ombud.

Som skyddsombud är du de anställdas företrädare och ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och dess arbetsmiljöföreskrifter.

Du ska ha utbildning i arbetsmiljöfrågor och har också speciella befogenheter. Arbetsgivaren ska se till så att du får utbildning och fortlöpande information. En arbetsgivare som hindar skyddsombudet i sitt uppdrag kan bli skadeståndsskyldig.

Dina särskilda befogenheter

Som skyddsombud har du vissa befogenheter. Läs mer om dem via länken ovan.

Läs mer

På våra arbetsmiljösidor här på webbplatsen finns mycket material till stöd för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Mer information finns också i avsnittet Förhandling och samverkan. Du kan också läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här