Lärarförbundet
Bli medlem

Doktorandanställning

En doktorandanställning är en tidsbegränsad anställning som du har medan du genomgår din forskarutbildning. Bestämmelserna regleras i Högskoleförordningen.

Högskolorna får ha doktorander anställda för att de ska genomföra sin forskarutbildning. Förutsättningen är att de har antagits och fått utbildningsbidrag till en sådan och att minst 2 års utbildning återstår till doktorsexamen. Anställningen ska vara på heltid eller på doktorandens begäran deltid lägst 50 procent. Doktoranden får använda högst 20 procent av tiden till annat arbete än sin forskarutbildning.

Själva anställningsbeslutet fattas av rektor.

Den första anställningen får vara i högst ett år. Den får därefter förnyas med högst 2 år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 8 år eller en tid som motsvarar högst 4 års heltids forskarutbildning.

En doktorand med utbildningsbidrag kan även anställas som assistent på högst 40 procent av heltid. Arbetet ska bestå av undervisning, medverkan i forskning eller administration.

Om du har antagits till grundläggande högskoleutbildning, kan du anställas som amanuens.

Assistenter och amanuenser ska anställas tills vidare dock längst ett år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för amanuens får omfatta högst tre år.

  • Skapad 2014-03-12
Frågor & Svar