Lärarförbundet
Bli medlem

Diskutera skolan på Skolforum 2018

Skolforum är en mötesplats för lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, lärarstudenter och skolledare. Lärarförbundet är en av arrangörerna av mässan och du träffar oss både i vår mötesplats och på flera seminarier. Vi ses 29 - 30 oktober 2018 på Stockholmsmässan.

Skolforum är en nationell mötesplats för svensk skola och en av årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras. Från förskola till vuxenutbildning.

Att vara lärare är att vara del av något större

Lärarförbundet vill med hjälp av er medlemmar bredda och fördjupa bilden av hur det är att vara lärare. Vi tänker både på det som är utmanande, men också det härliga och berikande med jobbet!

Perspektiv och samtal kring professionsfrågor, beprövad erfarenhet och vetenskap, centrala frågor för dagens – och framtidens – skola

I år kommer Lärarförbundet återigen att vara på plats för att träffa dig som medlem på Skolforum. Vi vill lyssna in dina tankar från din yrkesvardag och kommer både att ha utredare, experter och förtroendevalda på plats.

Årets tema på Skolforum 2018

Jämställdhet

Prisutdelning

Under Skolforum presenteras vinnarna av Guldäpplet. Priset delas ut av Mark Levengood den 29 oktober kl 11.00 på Södra scenen. Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut till en eller flera lärare som förnyat sitt sätt att lära ut med stöd av IT i sin egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor. Priset består av ett stipendium på 25.000 kr och ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld.

Priset till Årets lärare i fritidshem delas ut 30 oktober kl 12.45 på Norra scenen. Varje år utser Lärarförbundet Årets lärare i fritidshem för att lyfta fram meningsfull fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Kriterierna för utnämningen är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling. Priset delas ut av förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Helgepriset delas ut 30 oktober kl 11.00 på Östra scenen. Priset/Stipendiet delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse i samarbete med bland annat Lärarförbundet. Helgepriset har delats ut sedan 2015 och ger 125.000 kr till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning för att utveckla och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete.

Program

Programmet är även i år fyllt med flertalet föreläsningar och seminarier för alla sorters yrkeskårer och kunskapsämnen inom utbildningsväsendet.

Ta med dina frågor, synpunkter och inspel till vår mötesplats!

  • Skapad 2017-07-03
  • Uppdaterad 2018-10-09
Frågor & Svar