Lärarförbundet
Bli medlem

Dina arbetsuppgifter och skyldigheter

Du är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningsavtalet. Men ibland kan det vara svårt att säga vad som ingår.

I stor utsträckning är det traditionen, praxis som avgör och gränserna tänjs ständigt. Nya arbetsuppgifter tillkommer allt eftersom yrket utvecklas.

Fler arbetsuppgifter - fler skyldigheter

Tar du på dig eller accepterar att utföra nya arbetsuppgifter utvidgar du därmed dina skyldigheter. Därför är det viktigt att det är rätt sorts uppgifter. Arbetstiden ska användas till lärararbete, det vill säga uppgifter som bidrar till att nå läroplanens mål.

Det gäller att använda kompetensen på bästa sätt, men också att vara flexibel så att man får en organisation som fungerar.

Problem?

Det kan hända att frågan om vilka arbetsuppgifter du är skyldig att utföra ställs på sin spets genom att arbetsgivaren beordrar dig att göra något som du anser inte ingår i ditt arbete. Då bör du omgående ta kontakt med Lärarförbundets avdelning.

  • Skapad 2014-03-13
Frågor & Svar