Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Dina arbetsuppgifter och skyldigheter

Du är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningsavtalet. Men ibland kan det vara svårt att säga vad som ingår.

I stor utsträckning är det traditionen, praxis som avgör och gränserna tänjs ständigt. Nya arbetsuppgifter tillkommer allt eftersom yrket utvecklas.

Fler arbetsuppgifter - fler skyldigheter

Tar du på dig eller accepterar att utföra nya arbetsuppgifter utvidgar du därmed dina skyldigheter. Därför är det viktigt att det är rätt sorts uppgifter. Arbetstiden ska användas till lärararbete, det vill säga uppgifter som bidrar till att nå läroplanens mål.

Det gäller att använda kompetensen på bästa sätt, men också att vara flexibel så att man får en organisation som fungerar.

Problem?

Det kan hända att frågan om vilka arbetsuppgifter du är skyldig att utföra ställs på sin spets genom att arbetsgivaren beordrar dig att göra något som du anser inte ingår i ditt arbete. Då bör du omgående ta kontakt med Lärarförbundets avdelning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar