Lärarförbundet
Bli medlem

Din pensions olika delar

Din pension kan delas upp i tre delar. Den allmänna pensionen, din kollektivavtalade pension och en privat pension, om du har tecknat en sådan.

Allmän pension

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Du som har haft låg inkomst kan ha rätt till garantipension.

Kollektivavtalad pension

Anställda på arbetsplatser med kollektivavtal har också en kollektivavtalad pension, eller tjänstepension som den ibland kallas.

Privat pension

Du kan även välja att teckna en privat pension. Det gör du på egen hand. Hos Pensionsmyndigheten kan du läsa mer om det frivilliga privata pensionssparandet.

Flera olika arbetsgivare?

Det finns en särskild samordningsregel för dig som haft flera olika arbetsgivare och på nytt är kommun- eller landstingsanställd. Regeln kan ge dig högre pension men du behöver själv se till att anmäla till din arbetsgivare att du faller under regeln.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2014-01-07
Frågor & Svar