Lärarförbundet
Bli medlem

Din avdelning

Lärarförbundet har en lokal avdelning i varje kommun samt riksavdelningar för privat eller statligt anställda. Det finns även regionala avdelningar.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

295 avdelningar för dig som medlem

Som medlem i Lärarförbundet tillhör du Lärarförbundets avdelning i den kommun där du arbetar eller studerar, en riksavdelning eller en samrådsavdelning. Lärarförbundet består av 295 avdelningar. Avdelningens styrelse väljs av medlemmarna.

En viktig uppgift är att förhandla med arbetsgivaren och att sluta lokala kollektivavtal. Styrelsen följer också utvecklingen på arbetsplatserna, förhandlar om löner, arbete med rehabprocesser, stöttar arbetsplatsombud, bedriver opinionsarbete, ordnar utbildning och mer. I vissa lokala avdelningar finns det sektioner för olika geografiska områden eller medlemsgrupper. Notera att om du studerar på distans från din hemort tillhör du avdelningen som finns på din studieort.

Var med och påverka

Du kan vara med och påverka förbundets arbete både i avdelningen och i landet. Det gör du genom att vara aktiv på medlemsmöten, lämna medlemsförslag, skriva motioner till förbundets kongress och rösta fram vilka som ska sitta i avdelningens styrelse samt vilka som ska vara ombud på kongress, förbundsråd och avtalsdelegation (om du är kommunalt anställd).

Hitta din avdelning inom Lärarförbundet

Lokalavdelningar

Omfattar i regel en kommun. Är du anställd av kommunen tillhör du en lokalavdelning. Lärarförbundet har 289 lokalavdelningar.

Riksavdelningar

Omfattar en koncern eller en myndighet. Lärarförbundet har idag fyra riksavdelningar: Academedia, Lernia, SiS och SPSM. Den som tillhör en riksavdelning ska bli inbjuden till medlemsaktiviteter som handlar om professionsfrågor som lokalavdelningen på orten man jobbar anordnar.

Samrådsavdelningar

En samrådsavdelning omfattar i regel flera olika företag, flera koncerner, flera kommuner eller flera myndigheter. Idag har Lärarförbundet två samrådsavdelningar, Universitet och högskola samt Folkhögskolor.

Riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet

Du som inte tillhör någon av de befintliga riks- eller samrådsavdelningarna och som arbetar inom privata företag, organisationer och myndigheter kommer från och med den 1/7 2020 att tillhöra en riksorganisation inom Lärarförbundet speciellt anpassad för dig. Läs mer på: www.lararforbundet.se/fristaende

  • Skapad 2012-12-19
  • Uppdaterad 2020-02-20
Frågor & Svar