Lärarförbundet
Bli medlem

Din avdelning

Lärarförbundet har en lokal avdelning i varje kommun samt riksavdelningar för privat eller statligt anställda. Det finns även regionala avdelningar.

Gå med idag – 3 månader gratis!

300 lokala avdelningar för dig som medlem
Som medlem i Lärarförbundet tillhör du Lärarförbundets avdelning i den kommun där du arbetar eller studerar, eller en riksavdelning. Lärarförbundet består av knappt 300 lokala avdelningar som i stort sett följer kommunindelningen. Lokala avdelningens styrelse väljs av medlemmarna.

En viktig uppgift är att förhandla med arbetsgivaren och att sluta lokala kollektivavtal. Styrelsen följer också utvecklingen på arbetsplatserna, förhandlar om löner, arbete med rehabprocesser, stöttar arbetsplatsombud, bedriver opinionsarbete, ordnar utbildning och mer. I vissa lokala avdelningar finns det sektioner för olika geografiska områden eller medlemsgrupper. Notera att om du studerar på distans från din hemort tillhör du avdelningen som finns på din studieort.

Var med och påverka
Du kan vara med och påverka förbundets arbete både i avdelningen och i landet. Det gör du genom att vara aktiv på medlemsmöten, skriva motioner till förbundets kongress och rösta fram vilka som ska sitta i avdelningens styrelse respektive vilka som ska vara ombud i representantskapet och kongressen.

Hitta din avdelning inom Lärarförbundet

Riksavdelningar

Lärarförbundets tidigare organisation med lokalavdelningar i varje kommun var inte självklar för medlemmar med privat eller statlig arbetsgivare, som ofta har större samhörighet med andra inom koncernen/myndigheten. Genom en stadgeändring hösten 2008 öppnades därför möjlighet att bilda en ny typ av avdelningar – riksavdelningar.

De första tre riksavdelningarna inrättades våren 2009. Riksavdelningarna omfattar alla medlemmar i landet som är anställda hos respektive arbetsgivare. Lokalavdelningen i kommunen ska dock även i fortsättningen bjuda in till medlemsaktiviteter när det handlar om professionsfrågor.

Regionala avdelningar

Det finns också ett fåtal regionala avdelningar inom Lärarförbundet. Bland annat tillhör landstingsanställda lärare ofta någon av de regionala avdelningarna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här