Lärarförbundet
Bli medlem

Din avdelning

Lärarförbundet har en lokal avdelning i varje kommun samt riksavdelningar för privat och statligt anställda. Det finns även regionala avdelningar som berör landstingsanställda.

300 lokala avdelningar
Medlemmar i Lärarförbundet tillhör generellt en lokal avdelning, men det finns undantag som beskrivs längre ner. Lärarförbundet består av knappt 300 lokala avdelningar som i stort sett följer kommunindelningen. Du tillhör avdelningen i den kommun där du arbetar eller studerar. Notera att om du är studerande på distans från din hemort tillhör du avdelningen som finns på din studieort.

Det finns även Riksavdelningar och Regionala avdelningar som beskrivs längre ner.

Var med och påverka
Lokala avdelningens styrelse väljs av medlemmarna. En viktig uppgift är att förhandla med arbetsgivaren och att sluta lokala kollektivavtal. Styrelsen följer också utvecklingen på arbetsplatserna, bedriver opinionsarbete, ordnar utbildning och mer. I vissa lokala avdelningar finns det sektioner för olika geografiska områden eller medlemsgrupper. Du kan vara med och påverka Lärarförbundets arbete både i avdelningen och i landet. Det gör du genom att vara aktiv på medlemsmöten, skriva motioner till förbundets kongress och rösta fram vilka som ska sitta i avdelningens styrelse respektive vilka som ska vara ombud i representantskapet och kongressen.

Mer info:
- Hitta din avdelning
- Kontakta din avdelning

Lokala avdelningar
Majoriteten tillhörighet för Lärarförbundets medlemmar, se ovan.

Riksavdelningar
Riksavdelningarna omfattar de medlemmar som är anställda hos respektive arbetsgivare, oavsett var i landet. Tillhör du en Riksavdelning har du tillgång till medlemsaktiviteter via lokalavdelningen i din kommunen som berör professionsfrågor.

Regionala avdelningar
Regionala avdelningar finns i mindre omfattning och gäller för bland annat landstingsanställda lärare.

  • Skapad 2019-05-29
Frågor & Svar