Lärarförbundet
Bli medlem

Din anställningstrygghet finns hos Lärarförbundet Skolledare – inte hos andra

Ett nytt avtal har gjort att kommunal- och landstingsanställda medlemmar i Lärarförbundet Skolledare nu sitter säkrare på sina arbetsplatser än kollegor i andra förbund.

Som kommunal- eller landstingsanställd medlem i Lärarförbundet Skolledare är det viktigt att du känner till att du nu har ett annat avtal än kollegor som valt andra förbund. Andra förbund, däribland Sveriges Skolledarförbund och Ledarna, har nämligen ingått ett nytt avtal med SKL där anställningstryggheten minskar vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Motprestationen är inrättandet av en omställningsfond. Lärarförbundet har sagt nej till detta. Det finns för övrigt redan nu ett omställningsavtal som gäller för våra medlemmar.

Skolledare extra utsatta

I korthet innebär det nya avtalet att arbetsgivarna får betydligt större möjligheter att upprätta små turordningskretsar när det uppstår arbetsbrist. Det kan röra sig om en enstaka enhet, en annexskola eller en skolenhet, det vill säga kretsar med ett fåtal eller till och med enstaka medarbetare. Kretsen bestäms utifrån de medarbetare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, vilket särskilt riskerar att drabba dig som skolledare.

Turordningskretsar upprättas enligt lag och avtal i en arbetsbristsituation. De anställda inom turordningskretsen delas in efter anställningstid. De med kortast anställningstid sägs i regel upp först. Det är bra för anställningstryggheten om det är många personer i turordningskretsarna. Då löser sig situationen ofta med naturliga avgångar och det är mer sällan som någon faktiskt behöver sägas upp. Arbetsgivarens möjligheter att styra över vem som måste sluta begränsas också påtagligt och skyddsreglerna i anställningsskyddslagen får full genomslagskraft.

Vi har starkt anställningsskydd

Om medlemmar i Lärarförbundet Skolledare hotas av uppsägning på grund av arbetsbrist har förbundet fortfarande sitt gällande avtal med stora kretsar och starkt anställningsskydd. Det kan vara en kommun eller ibland en region eller ett landsting (nämnd/förvaltning). Då sitter du betydligt säkrare som medlem.

Förskolechefer och rektorer ställs inte sällan inför motstridiga krav. De behöver kunna stå rakryggade för sina beslut när en god utbildning för barn/elever eller god arbetsmiljö för lärarna ställs mot nedskärningar, budget i balans eller krav på större barngrupper. Därför är det viktigt att skolledare sitter säkert på sina poster. Därför är det viktigt att skolledarna inte upplever sig vara enkelt utbytbara inför tal om omorganisationer eller nedskärningar. Det är ett vägande skäl till att Lärarförbundet har sagt nej till avtalet.

Det nya avtalet är kontroversiellt. Läs gärna om hur Vårdförbundets ordförande beklagar att hon varit tvingad att skriva på. Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare är en stor och kraftfull aktör i denna typ av förhandlingar och vi har kunnat ställa oss utanför, när andra uppenbarligen inte klarat det. Våra medlemmar har kvar sin anställningstrygghet. Därför ska du vara med i Lärarförbundet Skolledare. Bli medlem här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här