Lärarförbundet
Bli medlem

Dialog med Sveriges lärare och skolledare

På extrakongressen 2020 togs beslutet att vi ska skapa en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare. Arbetet med att bilda den nya organisationen ska göras i bred dialog med den svenska lärarprofessionen. Nu sätter vi i gång dialogerna!

Nu bjuder vi in Sveriges lärare till en bred dialog om vad som behövs för ett starkt fackförbund.

Är du lärare eller studie-och yrkesvägledare? Klicka här för att starta dialogen

Är du skolledare? Klicka här för att starta dialogen

Svaren kommer att sammanställas och ligga till grund för en ny och kraftfull organisation som kan bidra till en rimlig arbetsbelastning, högre löner och ett större professionellt inflytande.

Bakgrund

I september 2020 sa Lärarförbundets extra kongress ja till förslaget om att gå vidare med planerna för att skapa en helt ny facklig organisering som samlar alla lärare och skolledare.

Bakgrunden till detta beslut är en insikt om att vi idag inte är tillräckligt starka. Vårt påverkansarbete har inte nått de resultat som behövs. Orsaken är att kåren är splittrad i olika organisationer och att organisationsgraden för lärare minskar för varje år som går. Så kan det inte fortsätta.

Lärare och skolledare behöver ett starkt fackförbund som kan bidra till en hållbar arbetssituation, en bra löneutveckling och ett större professionellt inflytande. Hur mycket vi än önskar så fyller Lärarförbundet i dag inte den rollen fullt ut, framför allt är vårt förbund inte tillräckligt attraktivt hos alla lärargrupper. Därför är vi beredda att ompröva och skapa något helt nytt.

Förslaget om att bilda den nya organisationen kommer att läggas fram på extrakongressen i september 2021.

  • Skapad 2021-04-28
  • Uppdaterad 2021-04-28
Frågor & Svar