Lärarförbundet
Bli medlem

Dialog, digitalisering och kvalitetsjournalistik – nytt fokus för Lärarförbundets kommunikation

Lärarförbundets styrelse har fattat beslut om en ny inriktning för förbundets medlemskommunikation. Den ska bidra till ökad medlemsdialog med ett tydligt digitalt fokus. Kvalitetsjournalistik i lärartidningar med chefredaktörer som ansvariga utgivare kvarstår.

Lärarförbundet har även fortsatt en stor tidningsutgivning med anställda journalister vilket borgar för kvalitetsjournalistik. Förbundets nuvarande redaktionella program för medlemstidningarna är tio år gammalt och skrivet för en tid då digitaliseringen inte fått samma genomslag den har idag. Ett nytt redaktionellt program har därför antagits. Det utgår i huvudsak utgår från samma publicistiska principer som tidigare. Varje chefredaktör är ansvarig utgivare för sin tidning.

- Vi ska lägga våra gemensamma resurser på det som gör skillnad, efterfrågas och samlar vår gemensamma styrka. Vi ska dra nytta av att vara Sveriges enda lärarorganisation som organiserar hela professionen och visa på såväl kollektiv styrka som hur våra olikheter berikar, kompletterar och är förutsättningar för varandra. För att så ska ske gör vi nu både omtag och nytag om vår medlemskommunikation, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande i Lärarförbundet.

Lärarförbundets nya kommunikationsinriktning har tagits fram under ett halvår lång process där förbundsstyrelsen arbetat med stort faktaunderlag i flera steg och med involvering av både Lärarförbundets kommunikationsavdelning och tidningsavdelning.

De senaste årens mycket snabba digitala utveckling inom kommunikation och journalistik påverkar behovet av nya förutsättningar. Precis som samhället i övrigt har Lärarförbundets medlemmars mediekonsumtion och digitala beteendemönster förändrats på ett genomgripande sätt. Lärarförbundet, som är en av Sveriges största tidningsutgivare, står nu inför att ta samma kliv som så många andra har gjort.

- Lärarförbundet behöver ta stora digitaliseringskliv för att vara i takt med tiden, öka dialogen och interaktiviteten och för att stärka engagemang och demokrati i organisationen. Vi måste möta våra medlemmar både på arbetsplatsen och mobilen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förbundsstyrelsen har även antagit ett nytt redaktionellt program. Det utgår i huvudsak från samma publicistiska principer som tidigare. Varje chefredaktör är ansvarig utgivare för sin tidning och tidningarnas roll gentemot medlemmarna är densamma. Däremot har tillägg har gjorts för att uppnå ökad samordning, mer samarbete och ökat sambruk av innehåll.

- Granskande journalistik och medlemsnytta är fortsatt viktiga uppdrag för våra tidningar. Svensk skola måste granskas – vad som beslutas likväl som hur regering, kommuner, enskilda skolor och andra agerar, våra medlemmar är värda de bästa medlemstidningarna, säger Johanna Jaara Åstrand.


  • Skapad 2017-12-13
Frågor & Svar