Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är Global Action Week

Global Action Week är en global kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla.

Varje år arrangeras Global Action Week med syfte att påminna om FN:s utvecklingsmål att alla barn ska ha rätt till utbildning. För att uppnå målen om utbildning för alla har världens största lobbyorganisation, Global Campaign for Education, bildats. Det är Global Campaign for Education som står bakom kampanjveckan Global action week. Lärarförbundet är medlem i Global Campaign for Education både genom Education international (EI), som är en av de drivande organisationerna, och genom det svenska Utbildning för alla-nätverket.

Alla barn har rätt till god utbildning!

De kommande 15 åren kommer Agenda 2030 och de 17 Globala Målen för hållbar utveckling att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdomen (mål 1), minska ojämlikheten (mål 10) , skydda vår miljö (mål 15) och uppnå att jämställdhet (mål 5). Det fjärde målet handlar om att säkerställa utbildning och syftar till att garantera en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mer om FNs utvecklingsmål

Den 25 september 2015 förband sig 193 världsledare till de 17 globala mål för att uppnå tre extraordinära saker från nu och år 2030. Få slut på extrem fattigdom, bekämpa ojämställdhet och orättvisa och åtgärda klimatförändringen. Dessa mål kallas för The Global Goals eller Globala målen och alla länder inklusive Sverige har ett ansvar att uppfylla dem.

Du bidrar med 1,5 procent

Som medlem i Lärarförbundet bidrar du med 1,5 procent av din medlemsavgift till Lärarförbundets internationella verksamhet. Lärarförbundet arbetar för allas rätt till utbildning av god kvalitet, både i Sverige och internationellt. Vi arbetar också för att stärka fackliga, och andra mänskliga rättigheter för lärare i hela världen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här