Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är Global Action Week

Global Action Week är en global kampanj som äger rum sista veckan i april varje år. Syftet är att uppmärksamma FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla.

Bakom veckan står Global Campaign for Education – världens största lobbyorganisation. Organisationen bildades för att uppnå FN:s fjärde utvecklingsmål om god utbildning för alla.

Under Global Action Week brukar Lärarförbundet ordna olika aktiviteter för att skapa uppmärksamhet kring det fjärde målet. Vi brukar även lyfta det åttonde globala målet – rätten till anständiga arbetsvillkor.

Lärarförbundet är medlem i Global Campaign för Education genom våra medlemskap i Education international (EI) och nätverket Utbildning för alla.

Vad är globala målen?

År 2015 skrev 193 världsledare under ett dokument som heter Agenda 2030. Här förband de sig till att uppfylla 17 globala mål senast 2030.

De kommande åren kommer Agenda 2030 och de Globala Målen att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen. Alla länder, inklusive Sverige, har ett ansvar att uppfylla dem.

Mer om de globala målen (globalamalen.se).

Tack för att du bidrar

Som medlem i Lärarförbundet bidrar du med 1,5 procent av din medlemsavgift till Lärarförbundets internationella verksamhet.

  • Skapad 2014-05-05
  • Uppdaterad 2022-03-20
Frågor & Svar