Lärarförbundet
Bli medlem

Det kommunala avtalet ska minska lärares arbetsbelastning

Stress och hög arbetsbelastning har länge varit ett stort problem för lärare. De är oftare sjukskrivna i stressrelaterade diagnoser än arbetsmarknaden i övrigt. När HÖK 12 förlängdes kompletterades avtalet och blev tydligare om hur hur skolan ska hantera ohälsosam arbetsbelastning.

I det förlängda kommunala kollektivavtalet HÖK 12 är parterna - lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting - överens om att lärarna ska få bättre förutsättningar i sitt yrke. I samband med att avtalet förlängdes i november 2015 kompletterade parterna avtalet och förtydligade hur det ska gå till.

Rekommendationer för att hantera arbetsbelastning

Avtalet slår fast att parterna ska ta fram rekommendationer för hur förskolan och skolan ska hantera ohälsosam arbetsbelastning bland lärarna. Detta ska ske utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö, som ska förtydliga hur lärarnas arbetsmiljö ska bli bättre och vilket ansvar arbetsgivaren har.

Rekommendationerna ska beskriva hur skolorna och förskolorna ska kunna använda föreskriften inom följande områden:

  • Ledning och styrning
  • Prioritering av arbetsuppgifter
  • Kommunikation
  • Delaktighet
  • Handlingsutrymme
  • Fördelning av arbetsuppgifter
  • Balans mellan krav, resurser och ansvar

Arbetet klart 2016

Arbetsmiljöverkets föreskrift trädde i kraft den 31 mars 2016. Parternas vägledningsarbete ska vara klart i december 2016.

  • Skapad 2015-11-17
  • Uppdaterad 2016-11-01
Frågor & Svar