Lärarförbundet
Bli medlem

Det här gäller om du ska jobba på lovskola

Nu börjar sommarens lovskola närma sig. Det kommer signaler om att behoven av lovskola är större i år eftersom många elever inte varit i skolan i samband med Coronapandemin. Om chefen vill göra upp med dig om att jobba på ferien finns ett antal saker att tänka på.

Sedan 2017 ska alla elever i 8:an och 9:an som inte nått, eller riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet erbjudas att läsa upp sina betyg direkt efter skolavslutningen. Lärare kan då behöva jobba med undervisning efter slutet av elevernas ordinarie läsår.

Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler.

– Lovskolan är ett utökat uppdrag för skolan och lärarna, och personalbudgeten behöver omfatta den utökningen, säger Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman på Lärarförbundet.

Vilka villkor ska gälla om jag ska jobba på lovskola?

- I den bästa av världar är det här redan avklarat i och med tjänsteplaneringen, du vet vad som gäller för arbetsåret och att en del av din arbetstid är förlagd för arbete med lovskola i juni. Om inte kan det vara så att din arbetsgivare har ett lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet där villkoren för hur det ska gå till regleras.

- Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler. Om du får förslag på att göra en enskild överenskommelse – stäm av den med oss på Lärarförbundet innan du accepterar den.

Vad ska göra om jag får frågan om att jobba på lovskola?

– Prata med ditt ombud och din avdelning. Är det så här det brukar gå till? Vi vill hellre ha kollektivavtal än många enskilda överenskommelser för att ge lika och rimliga villkor för dem som ska arbeta i lovskolan.

Vad borde jag tänka på?

– Du ska jobba 194 dagar per år (heltidstjänst med ferieanställning), och har normalt jobbat den tid du ska när det är dags för sommarledighet. Om du ska arbeta mer än så krävs att du får återhämtning vid annat tillfälle alternativt ekonomisk kompensation. Innebär det arbete utöver ordinarie arbetstid, ska överenskommelser om ersättningen inte vara sämre än den övertidskompensation som kollektivavtalet anger.

Hur kan jag ta reda på om det finns ett lokalt kollektivavtal?

– Om arbetsgivaren har ett lokalt kollektivavtal kommer hen troligen att ta upp det med dig och om det är något du undrar över med anledning av det kan du vända dig till din avdelning.

Gäller det här på alla avtalsområden?

- Att en årsarbetstid ska planeras med god framförhållning, att lokala kollektivavtal är förstahandsvalet om avvikelser behöver göras från arbetstidsavtalet och att övertid alltid ska ersättas enligt kollektivavtalet, även om arbetsgivaren kallar det frivillig överenskommelse, visstidsanställning vid sidan av din ordinarie anställning eller något annat.

- Eftersom villkoren i centrala och lokala kollektivavtal ibland varierar rekommenderar vi dig att läsa just ditt avtal och kolla med just din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.


Principer för bemanningen av lovskola

Frågan var aktuell i de senaste kommunala avtalsförhandlingarna. Lärarförbundet och SKR kom överens om att det finns principer kommunerna bör följa:

Lösning: Inom planeringen

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka som ska jobba på lovskola. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år och kan då lägga upp planeringen så att lärarna är tillgängliga för lovskolan inom den tiden. Det betyder att du jobbar mindre en annan tid på året för att i stället jobba på lovskolan.

Lösning: Lokalt kollektivavtal

Det kan uppstå situationer där vissa ämnen efterfrågas på lovskolan som man inte planerat för eller att antalet elever är fler än planerat. Om man då inte kan lösa bemanningen inom ramen för den ordinarie arbetstiden behövs ett lokalt kollektivavtal. Extra A-dagar kan då kompenseras med exempelvis återhämtningsmöjlighet och extra ekonomisk kompensation. Till exempel att du får ett längre jullov i stället för de dagar du jobbar på sommarferien.

Lösning: Beordrad övertid

När ingen framförhållning finns återstår beordrad övertid, och då ska läraren ha kvalificerad övertidsersättning enligt avtalet. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med planeringen.

Principerna som lärarfacken och SKR är överens om kan du läsa här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar