Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gäller när du är föräldraledig som lärare?

Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

Som förälder har du rätt att vara ledig från arbetet under viss tid och det gäller såklart även dig som är lärare. Du har även rätt att få ersättning från Försäkringskassan. Har du kollektivavtal får du även ersättning från arbetsgivaren när du är föräldraledig.

Du har rätt att vara ledig

Du som är förälder har rätt att vara helt ledig från arbetet tills barnet är 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter krävs det att du tar ut föräldradagar. Vid adoption har du rätt till ledighet i 18 månader från det att du får barnet i din vård.

Du har också rätt till förkortad arbetstid , det vill säga arbeta deltid, på upp till 25 procent fram tills barnet är åtta år, eller går ut första klass, utan att du tar ut föräldrapenning. Du har också rätt att vara ledig när du tar ut föräldrapenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Du har rätt till ersättning

När du är föräldraledig kan du ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Det kan du göra tills att barnet fyller åtta år, eller går ut första klass. De kan tas ut som hela dagar eller som deltid.

Omfattas du av kollektivavtal har du också rätt till ersättning från arbetsgivaren.

På sidan Ersättning vid föräldraledighet kan du läsa mer om hur mycket ersättning du får beroende på vilket avtal du omfattas av.

Hör också av dig till Lärarförbundets medlemsservice så att du betalar rätt fackavgift. Du når dem på: 0770 33 03 03 (vardagar).

Du ska vara med på löneöversynen

Du som är föräldraledig har rätt att vara med i löneöversynen och erbjudas lönesamtal precis som övriga medarbetare. Om så inte sker, påminn din arbetsgivare om att du ska vara med. Arbetsgivaren ska alltså inte hoppa över dig som föräldraledig under själva ledigheten och justera lönen först när du har börjat arbeta igen.

Om du inte får vara med i löneöversynen, trots att du har påpekat att du ska vara med, kontakta din avdelning.

Om lönen inte höjs under ledigheten kan det också innebära att du går miste om en höjning av föräldrapenning och föräldrapenningtillägg.

Du ska ha utvecklingssamtal och kompetensutveckling

När det gäller utvecklingssamtal/medarbetarsamtal ska du som är föräldraledig behandlas på samma sätt som dina arbetskamrater. Många arbetsgivare tänker inte på att kalla föräldralediga, påminn därför din arbetsgivare om att ni ska ha utvecklingssamtal/medarbetarsamtal under din föräldraledighet om du inte blir kallad.

Kompetensutveckling kan ha betydelse för löneutvecklingen. Du som har varit föräldraledig bör få möjlighet att ta igen det som du har missat efter föräldraledigheten. Om du som föräldraledig går miste om kompetensutveckling och därmed hamnar efter i löneutvecklingen kan det räknas som missgynnande och det är arbetsgivaren som ska bevisa att så inte har skett.

Uppsägning under föräldraledigheten

Att säga upp någon på grund av graviditet eller föräldraledighet är ett brott mot diskrimineringslagen. Om du blir uppsagd på grund av graviditet eller föräldraledighet, kontakta Lärarförbundet.

Skulle du bli uppsagd under din föräldraledighet börjar inte uppsägningstiden förrän du har börjat att arbeta igen.

  • Skapad 2014-12-01
  • Uppdaterad 2022-02-24
Frågor & Svar