Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Det här är Nationell samling för läraryrket

I januari 2015 presenterades regeringens satsning Nationell samling för läraryrket. Regeringen bjöd in de lärarfackliga organisationerna och arbetsgivare till ett gemensamt arbete för att öka läraryrkets attraktionskraft.I samtalen under våren 2015 var det fokus på höjda lärarlöner.

Regeringen har avsatt 3 miljarder för att lärares löner ska öka. Det primära syftet med satsningen är att staten vill bidra med medel till löneökning för fler lärare än de som i dag omfattas av den förstelärarreformen. Satsningen ska enligt regeringen bidra till att lärare ska känna sig värdesatta av samhället, och de ska också kunna utvecklas och ha karriärmöjligheter inom läraryrket.

Genom att satsa på lärarnas löner görs en framtidsinvestering som är en viktig pusselbit för att ska stärka utbildningssystemet i sin helhet och göra både lärarutbildning och läraryrket attraktivt.

I juli presenterades lönesatsningen: Mellan 51 000 och 72 000 lärare kommer utöver löneöversynerna få en löneökning på mellan 2 500 kr och 3 500 kronor per månad.

Lärarförbundet deltar aktivt i arbetet med Nationell samling för läraryrket. Vi har länge krävt att både huvudmännen och staten måste ta ansvar för lärarbristen. Att staten nu satsar 3 miljarder på höjda löner är ett viktigt steg för att uppvärdera läraryrket. Men arbetet är långt ifrån färdigt. Nu måste huvudmännen fortsätta satsa och det måste ske under många år framöver.

Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket pågår nu samtal som har fokus på följande frågor:

  • tid för undervisning och rektors ledarskap
  • professionsutveckling och karriärutveckling
  • lärarförsörjning och lärarutbildning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här