Lärarförbundet

"Det handlar om våra elevers framtid"

- Miljöfrågan engagerar mig personligen väldigt starkt och den engagerar Lärarförbundet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

- Miljöfrågan engagerar mig personligen väldigt starkt och den engagerar Lärarförbundet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Miljövänliga resor, rättvisemärkta varor och etiska kapitalplaceringar. Det blir några effekter av Lärarförbundets miljö- och klimatpolicy.

- Jag är verkligen jätteglad att vi har slagit fast en miljöpolicy. Miljöfrågan engagerar mig personligen väldigt starkt och den engagerar Lärarförbundet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Grunden till miljöpolicyn är ett beslut från kongressen 2007.

- Att lärare vill ta sitt ansvar i miljöfrågan är ganska självklart. Det handlar om våra elevers framtid, en fråga som lärare ständigt har aktuell. Och det ligger i lärarollen att vi ska vara föredömen.

Ta ansvar

Miljöpolicyn handlar om att Lärarförbundet ska ta ansvar för den miljöpåverkan som vår verksamhet har.

- Vi kommer att väga in miljöaspekterna i alla våra beslut. Det gjorde vi till exempel när vi nyligen kallade till extrakongress. Vi ordnade den som videokonferens på elva orter i landet och då var miljöhänsyn en bidragande orsak, även om det fanns flera tunga skäl berättar Eva-Lis Sirén.

Till miljöpolicyn finns kopplat dels en resepolicy och dels en upphandlingspolicy.

- I Lärarförbundet reser vi mycket. Vi har kurser, konferenser och sammanträden. Här finns det förstås stora miljövinster att göra. Numera väljer jag tåget för i stort sett alla resor i Sverige. Och ganska många mil räls blir det …

Fair union

Lärarförbundet har också bestämt sig för att vara en så kallad Fair Union. Det är ett frivilligt åtagande som innebär att vi förutom miljöaspekter också ska ta etiska hänsyn och väga in mänskliga rättigheter när vi köper varor och tjänster och när vi placerar våra tillgångar.

- Det här handlar om fackliga grundvärderingar. Vi ska leva som vi lär i stort och i smått. Vi ska till exempel bara göra affärer med företag som har kollektivavtal, och när det är möjligt ska vi välja rättvisemärkta varor. Också detta är frågor som det finns ett starkt engagemang för i Lärarförbundet. Vi gick med i föreningen Rättvisemärkt, efter en motion på kongressen 2004, berättar Eva-Lis Sirén.

Internationellt engagemang

Lärarförbundet har sedan länge ett starkt internationellt engagemang och en omfattande biståndsverksamhet.

- Jag vet att många medlemmar är stolta över vår insats i världen. Jag är övertygad om att de också kommer att känna stolthet över att tillhöra en Fair Union.

Policyn gäller alla anställda och förtroendevalda i Lärarförbundet.

- Jag hoppas att den kommer att diskuteras i förbundets avdelningar: Vad kan vi göra här hos oss? Och de diskussionerna måste återkomma så att vi hela tiden förbättrar oss. Jag vet att det är hjärtefrågor för många. Och jag är envis, så vi kommer att hålla i och följa upp – var så säker.

Kommentarer:

Helen
Helen Nilsson

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2015-11-12 11:22
Helen

Om Helen Nilsson

Undervisar i grundsärskola och särskild undervisningsgrupp. Undervisar i engelska, matematik, teknik och idrott och hälsa. Brinner för specialpedagogik!
Studerandeinformatör och ledamot i avdelningen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här