Lärarförbundet
Bli medlem

”Det går alltid att hitta lösningar vid hot och våld”

Jenny Lindahl, huvudskyddsombud har sett en ökning av hot och våld i skolor senaste åren.

Jenny Lindahl, huvudskyddsombud har sett en ökning av hot och våld i skolor senaste åren.

Skyddsombud spelar en stor roll om en kollega drabbas av hot eller våld på arbetsplatsen. – Det går alltid att hitta lösningar, säger Jenny Lindahl, huvudskyddsombud i Örebro.

Jenny Lindahl har varit skyddsombud i 14 år, de senaste fem åren som huvudskyddsombud för Lärarförbundets avdelning i Örebro. Under dessa år har hon sett en ökning av hot och våld som drabbar lärare på alla stadier i skolan.

– Jag upplever att kaoset i klassrummet ökat. Det kan börja redan i förskolan att barn hotar och slår sina lärare eller ger sig på andra barn.

Hot och våld kan bli en så stor del av vardagen för en del lärare att de varken orkar eller hinner anmäla varje incident.

Lägg till alla de krav som ställs på lärare idag så kan arbetssituationen bli oerhört stressande. I värsta fall kan det leda till sjukskrivning.

– Värst är det för de nyutexaminerade. Det behövs mycket erfarenhet och praktik för att kunna styra en orolig klass eller barngrupp.

Sätter in resurs

Om undervisningen störs av en eller flera elever brukar rektorn i första hand se till att klassen förstärks med någon form av resurs. En annan lösning är enskild undervisning.
En viktig nyckel är de berörda föräldrarna.

– Det är ändå dem som eleverna lyssnar på i första hand.

Skyddsombudet begär in åtgärder

Skyddsombudet spelar en stor roll när insatser sätts in för att hjälpa en lärare. Det är skyddsombudet som begär in åtgärder, som till exempel handlingsplaner, företagshälsovård och stödsamtal.

– Men självklart gör man inte det här ensam. Lärare, skyddsombud, huvudskyddsombud och rektor arbetar tillsammans för ta att fram handlingsplaner.

Jenny Lindahl framhåller också att det alltid går att hitta lösningar.

– Det kan till exempel vara att en elev får byta klass helt och hållet. Lärare har rätt till trygghet och arbetsro i sitt uppdrag, och det är upp till skolledningen att kunna åstadkomma detta.

  • Skapad 2014-10-28
  • Uppdaterad 2016-04-28
Frågor & Svar