Lärarförbundet
Bli medlem

Det går inte att blunda längre ─ fritidshemmens villkor måste bli bättre

​Lärarförbundet har gjort den hittills största undersökningen kring lärare i fritidshem/fritidspedagoger. 3 800 lärare i fritidshem/fritidspedagoger i Lärarförbundet har via en webbenkät svarat på frågor om verksamheten.

”Barngruppens storlek gör det omöjligt att driva en seriös pedagogisk verksamhet i landets fritidshem.”

”Det största problemet är just tid för planering och få bollplank med andra fritidspedagoger.”

Detta är några röster om läget på landets fritidshem 2013 och en dyster bild av för dåliga förutsättningar. Många elever i grundskolans tidigare år tillbringar halva skoldagen på fritidshemmet. Det är en stor möjlighet för lärande som kompletterar den obligatoriska skolan – dessvärre utnyttjas inte den möjligheten på bästa sätt.

När SCB jämför arbetsbelastningen bland olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden toppar lärargrupper i skolans alla delar listan. Lärarna i fritidshemmen – fritidspedagogerna – är på andra plats.

I den här från 2013 rapporten redovisas de frågor som handlat om arbetsmiljö. Resultaten av undersökningen visar i huvudsak följande:

  • 81 procent av lärarna i fritidshem svarar att arbetsbelastningen har ökat påtagligt under de senaste åren.
  • De största problemen med fritidspedagogernas arbetssituation är elevgruppernas storlek, att lokalerna inte är ändamålsenliga, låg personaltäthet samt att man har för lite tid för planering av verksamheten.
  • 70 procent av lärarna i fritidshemmen hinner inte planera den pedagogiska verksamheten i förhållande till sitt uppdrag och 85 procent anger att kvaliteten på verksamheten skulle förbättras med mer tid för planering.
  • Var fjärde lärare i fritidshem upplever dagligen ljudnivån som ansträngande vilket resulterar i trötthet, stress och huvudvärk.
  • Skapad 2015-04-14
  • Uppdaterad 2016-06-21
Frågor & Svar