Lärarförbundet
Har du fått dubbla fakturor för maj månads avgift? Bortse från en av fakturorna och betala endast en avgift. →
Bli medlem

Det förlängda avtalet HÖK12 om lön för skolledare

Löneutvecklingen för lärare och skolledare har varit goda jämfört med övriga branscher på arbetsmarknaden.

Löneutvecklingen för lärare och skolledare har varit goda jämfört med övriga branscher på arbetsmarknaden.

Ett nytt kollektivavtal har slutits för dig som skolledare i Lärarförbundet. Det är ett avtal är utan centralt fastställda löneökningar, vilket tidigare har visat sig vara en positiv modell för skolledare och lärares löneutveckling. Här kan du läsa mer om löneutvecklingen för dig som skolledare.

Avtalet innehåller inga centralt fastställda löneökningar och innehåller ingen nivå för ett garanterat utfall under 2016 och 2017. Erfarenheterna från det nuvarande avtalet har visat att avtal utan centrala fastställda löneökningar har varit positivt. Det här har varit en bra väg framåt för att fortsätta att uppvärdera skolledares och lärares löner. Löneutvecklingen för lärare och skolledare har varit goda jämfört med övriga branscher på arbetsmarknaden.

Löneutvecklingen har varit positiv

Skolledares löner ökade till exempel med 4,3 procent förra året, enlig den partsgemensamma statistik Lärarförbundet har tillgång till. Detta kan jämföras med Medlingsinstitutet beräknade löneutveckling för hela ekonomin till omkring 2,9 procent1 detta år. 2013 var motsvarande siffror 4,0 procent för skolledarna och 2,5 procent för hela ekonomin.

Prognosen för löneökningarna under 2015 inom samverkansrådets avtalsområde pekar mot 3,7 %, vilket ska jämföras med en prognos på 2,6 procent för resten av ekonomin. År 2014 och 2015 är också avtalsår utan centralt fastställda löneökningar för skolledare och lärare.

Den positiva utvecklingen kan ses som ett resultat av det nationella samförstånd som nu gäller kring att höja lärar- och skolledaryrkenas status.

Nationell samling för lärare

Även de framgångsrika samtal som Lärarförbundet har fört med regeringen inom ramen för Nationell samling för läraryrket är exempel på att det satsas på skolan. Skolledare med lärarlegitimation inkluderas i regeringens satsning på 3 miljarder till lärare och förskollärare. Detta innebär i genomsnitt 2500-3500 i månaden till den enskilde. Pengarna ska utbetalas utöver det vanliga lönepåslaget.

Bra grund för framtiden

Nästa år ska skolledarnas ombud i varje kommun förhandla med arbetsgivaren om kommande lönepåslag. Avtalet ger då stöd för att framhäva skolledarnas särskilda roll för att avtalsintentionerna ska förverkligas och resultaten förbättras. Därutöver fortsätter samtalen med regeringen kring Nationell samling för läraryrket. Det finns en bra grund att stå på och det lönemässiga utfallet bör inte bli mindre i framtiden om huvudmännen fortsatt tar ansvar. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket återstår naturligtvis innan skolledarna får betalt i förhållande till ansvar och till yrkets komplexitet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här